Praca w Norwegii 

Aktualnie prowadzimy rekrutację dla następujących zawodów:

 • cieśla konstrukcyjny
 • cieśla szalunkowy
 • zbrojarz
 • hydraulik
W 2016 spodziewamy się również rekrutacji w następujących zawodach:

 • malarzy
 • dekarzy
 • blacharzy
 • kucharzy
 • cukierników
 • piekarzy
Wymagania jakie należy spełniać aby podjąć pracę w Norwegii:

 • Min. 3 lata udokumentowanego doświadczenia
 • Język angielski/ język norweski na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
Pracując w Norwegii zyskujesz uprawnienia do:

 • otrzymania zasiłku rodzinnego na dziecko – zasiłek przyznawany jest każdemu dziecku,
 • do ukończenia przez nie 18-go roku życia; kwota ta zwolniona jest od podatku,
 • uzyskania ulgi podatkowej dla małżeństw, w których jedno z małżonków jest osoba bezrobotną,
 • korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego ważnego zarówno na terenie Norwegii, jak również całej Unii Europejskiej,
 • otrzymania 100 % płatnego chorobowego – regulowane przez norweskie prawo pracy,
 • korzystania z ubezpieczenia od wypadków w miejscu pracy,
 • korzystania z zasiłku dla bezrobotnych,
 • korzystania z zasiłku urlopowego w wysokości 12% rocznej pensji (zawody objęte umową trójstronną) lub 10,2% rocznej pensji(zawody nie objęte umową trójstronną); zasiłek urlopowy jest zwolniony od podatku; wypłaca się go w lipcu,
 • uzyskania emerytury norweskiej.
Kontakt z nami:

Zgłoś się do najbliższego biura Adecco Poland i prześlij CV w języku polskim lub angielskim na jeden z poniższych adresów. W temacie e-maila  wpisz nazwę stanowiska o jakie się ubiegasz i nazwę kraju, w którym chciałbyś podjąć zatrudnienie.
Przesyłając CV dopisz klauzulę: Niniejszym wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych przeze mnie dokumentach, przez Adecco Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.). Wyrażam także zgodę na udostępnianie moich danych osobowych innym podmiotom należącym do grupy Adecco oraz potencjalnym pracodawcom do celów związanych z prowadzonymi obecnie lub w przyszłości procesami rekrutacji.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Oferty dotyczą pracy za granicą. Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364.