Adecco na konferencji we Wrocławiu


 

W dniu 3 marca 2011 r. we Wrocławiu odbyła się konferencja pt: „Prognozy dla dynamicznej ekspansji firm z dolnego śląska”. Partnerem merytorycznym spotkania była firma Adecco Poland.

Konferencja była kolejnym spotkaniem w ramach cyklu "Prospects in Poland" promującym polskie miasta i ich możliwości inwestycyjne. W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz Wrocławia i województwa dolnośląskiego, doradcy z najlepszych światowych firm konsultingowych, prawnicy, finansiści i eksperci organizacji biznesowych oraz przedstawiciele firm, które zainwestowały
na Dolnym Śląsku.

Celem spotkania we Wrocławiu było omówienie polityki inwestycyjnej na terenie Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z przedstawicielami biznesu, analiza potencjału inwestycyjnego Wrocławia i okolic w dobie szeroko zakrojonych zmian centrum miasta, prezentacja potrzeb i oczekiwań przedstawicieli sektora prywatnego wobec samorządu, finansowanie projektów inwestycyjnych, innowacyjnych, badawczych oraz zdefiniowanie najważniejszych wyzwań organizacyjnych, logistycznych, prawnych, przed którymi stoi Dolny Śląsk.

Według rankingu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową „Atrakcyjność Inwestycyjna Województw i Podregionów Polski” opublikowanego w grudniu 2010, Dolny Śląsk stanowią czołową pozycję najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla inwestorów w Polsce. Wśród podregionów o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej znalazły się dwa zwarte obszary położone w południowej części Polski. Jeden z nich ukształtowany jest wokół Górnego Śląska i zachodniej Małopolski, drugi zaś właśnie wokół Wrocławia – ośrodków przemysłowych Dolnego Śląska.
 
Wyróżniają się one długimi tradycjami przemysłowymi, a co za tym idzie dobrze rozwiniętym sektorem przedsiębiorstw produkcyjnych, specjalistycznym rykiem pracy oraz względnie dobrą, dzięki autostradzie A-4, dostępnością transportową. W ramach raportu przeanalizowano kilkadziesiąt zmiennych będących podstawą dla oceny przestrzennego zróżnicowania poszczególnych korzyści lokalizacji, w tym takich kluczowych czynników jak: dostępność transportowa, wielkość i jakość zasobów pracy oraz koszty pracy.

Istotnym czynnikiem sprzyjającym „pro-przedsiębiorczemu” klimatowi na Dolnym Śląsku są instytucje powołane przez władze samorządowe i wojewódzkie, które nie wahają się współpracować w tym zakresie z organizacjami pozarządowymi i jednostkami naukowymi. Takim przykładem jest Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej, Wrocławskie Centrum Badań EIT+, które mają na swoim koncie wiele ciekawych projektów, których efektem jest wydłużająca się lista firm inwestujących w woj. dolnośląskim.

Według ostatnich danych GUS z grudnia 2010r. przeciętne zatrudnienie w województwie dolnośląskim w sektorze przedsiębiorstw wyniosło prawie 423 tys. osób, a stopa bezrobocia wyniosła 13%.