Adecco notuje wzrosty. Polska mocna na tle świata


Przychód Grupy Adecco w 3 kwartale 2016 roku wynosił 5,811 mld euro, co oznacza wzrost o 2% w stosunku do ubiegłego roku.

Przeprowadzone w tym roku akwizycje spowodowały wzrost przychodów o 1%, podczas gdy fluktuacje związane ze zmianą kursów walut przyniosły grupie stratę na poziomie 2 procent.

Segment ogólnych usług HR (General Staffing) urósł o 3% w stosunku do zeszłego roku. Usługi specjalistyczne (Professional Staffing) wypracowały wzrost na poziomie 4% a usługi związane z zatrudnianiem na stałe (permanent placement) 5%.

Mocny wzrost w Polsce

Wzrost przychodów Adecco w Polsce wyniósł 6 procent.

- Adecco odnotowało także dwukrotny wzrost w segmencie usług profesjonalnych i consultingu, co wskazuje, że polscy pracodawcy coraz mocniej odczuwają wpływ niskiego bezrobocia i starają się zatrzymywać pracowników możliwie najdłużej - wyjaśnia Anna Wicha, dyrektor generalna Adecco Poland – Ten trend będzie się umacniał tak długo, jak w Polsce to pracownicy będą dyktowali warunki na rynku. Przy bezrobociu na poziomie 8,2% [1] oraz nadchodzącym sezonie świątecznym związanym z dużą ilością pracy sezonowej, perspektywy dalszego wzrostu zapotrzebowania na nasze usługi, są jak najbardziej obiecujące.

Największe wzrosty odnotowała branża Logistyki – 62% więcej niż w zeszłym roku, oraz przemysł chemiczny i farmaceutyczny – wzrost na poziomie 50 procent.

- Wzrost w segmencie logistycznym jest wynikiem nadchodzącego sezonu świątecznego, do którego zalicza się zarówno handel tradycyjny, jak i e-commerce. Już w tej chwili jeden z liderów logistycznych, którego centra znajdują się blisko Poznania i Wrocławia, zatrudnił ponad 9 tysięcy ludzi w związku z nadchodzącym sezonem. I nie jest to ich ostatnie słowo – mówi Anna Wicha.

Jednocześnie odnotowano spadek zapotrzebowania na usługi Adecco w sektorze motoryzacyjnym, co jest odzwierciedleniem światowego trendu.

Włochy liderem, spadki w Niemczech

Grupa Adecco odnotowała imponujący, 13% wzrost przychodów we Włoszech. Na tak dobry wynik miały przede wszystkim zmiany prawne wprowadzone w 2015 roku w ramach których poszerzono zakres zawierania kontraktów tymczasowych, uelastyczniono politykę zatrudniania i zwalniania pracowników [2].

Z kolei na rynku niemieckim, austriackim i szwajcarskim Grupa Adecco odnotowała spowolnienie na poziomie 2% spowodowane głównie osłabieniem koniunktury na rynku motoryzacyjnym.

- W samych Niemczech Volkswagen ogłosił, że zlikwiduje 23 tys. miejsc pracy [3] – mówi Anna Wicha – Jest to gigantyczna redukcja, która siłą rzeczy dotknęła także pracowników kontraktowych.

W tej grupie najwyższe spowolnienie dotknęło Szwajcarię (spadek o 3%), gdzie dodatkowe cięcia dotyczyły sektora medycznego oraz branż powiązanych z eksportem.

- Polska jest bardzo perspektywicznym rynkiem, zarówno z punktu widzenia zapotrzebowania na pracę tymczasową, jak i usługi permanent placement – wskazuje Anna Wicha – Pracodawcy na rynkach o wysokim bezrobociu mogą sobie pozwolić na zatrudnianie i zwalnianie ludzi oraz poszukiwanie talentów metodą prób i błędów. Gdy to pracownicy dyktują warunki, czas sięgnąć po profesjonalistów. Dlatego też w tym roku powstał w Polsce Spring Professional - dedykowany brand w Grupie Adecco łączący specjalistów z profesjonalistami. – podsumowuje Anna Wicha.[1] http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/stopa-bezrobocia-w-polsce-pazdziernik-2016/re47hm3

[2] http://www.globallegalinsights.com/practice-areas/employment/global-legal-insights---employment-and-labour-law-4th-ed./italy#chaptercontent1

[3] http://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/535807,volkswagen-zwolni-30-tysiecy-pracownikow-praca-volkswagen-wrzesnia-poznan.html