Adecco partnerem kolejnej edycji Alliance for YOUth


W ramach programu Alliance for YOUth ponad 200 firm stworzyło 115 tys. miejsc pracy dla młodych mieszkańców krajów Unii Europejskiej. Adecco będzie partnerem programu także w latach 2017-2020.

Już 71 milionów młodych ludzi na całym świecie jest bez pracy. Jednocześnie 40 proc. pracodawców deklaruje, że nie może znaleźć pracowników o odpowiednich umiejętnościach, a przede wszystkim – doświadczeniu.

Z tego względu uruchomiono program Alliance for YOUth” (Sojusz dla Młodych), w ramach którego ponad 200 dużych i małych firm oferuje młodym pracownikom praktyki, staże oraz pierwsze możliwości stałej pracy. Zapoczątkowany w 2014 roku przez Nestle program, pozwolił już 115 tysiącom Europejczyków wystartować na rynku pracy.

Oprócz programów zatrudnienia, zrzeszone w ramach Alliance for YOUth firmy zorganizowały ponad 10 tysięcy warsztatów dla świeżo upieczonych absolwentów, które przygotują ich do rozmów kwalifikacyjnych i pomogą znaleźć pierwsze zatrudnienie. Przedsiębiorstwa stworzyły także ponad 620 programów stażowych.

- Adecco było jednym z inicjatorów porozumienia w 2014. Pomysł idealnie wpisuje się w misję naszej firmy – wspomina Anna Wicha, dyrektor zarządzająca Adecco Poland – Dlatego dalej będziemy angażować się w program, w ramach którego powstać ma 230 tysięcy nowych miejsc pracy dla młodych europejczyków.

Z dumą w przyszłość

Plany organizacji do 2020 roku zostały ogłoszone 15 listopada na specjalnym spotkaniu w Parlamencie Europejskim z udziałem Komisarza ds. Zatrudnienia Marianne Thyssen. Zrzeszone firmy zapewniły, że stworzą dla młodych mieszkańców Unii 230 tys. miejsc pracy oraz będą się szczególnie skupiać na partnerstwie z instytucjami edukacyjnymi, takimi jak uniwersytety i inne uczelnie wyższe.

Bezrobocie wśród ludzi przed 26 rokiem życia jest coraz większym wyzwaniem dla krajów Unii Europejskiej. Według danych Eurostatu w 2015 roku 6,6 mln młodych ludzi w UE było w kategorii NEET (Not in Education, Employment or Training), czyli bez pracy oraz nieuczących się. W niektórych krajach Wspólnoty bezrobocie osiąga nawet 40 proc. w grupie 15-23 lata [1] . Najbardziej dramatyczna sytuacja jest w Grecji, gdzie bez pracy jest 50,3 proc. przedstawicieli tej grupy wiekowej. W Hiszpanii odsetek ten wynosi 43,9 proc. a we Włoszech 39,2 procent [2] .

W poprzedniej edycji programu, Adecco zapewniło młodym ludziom z całej Europy 13,5 tys. miejsc pracy.

- Wielu z nich nie może znaleźć pracy bo brakuje im doświadczenia, a nie mogą zdobyć doświadczenia, bo nikt nie chce ich zatrudnić. To błędne koło, z którego coraz trudniej się wydostać – komentuje Anna Wicha. - To kolosalne marnotrawstwo potencjału społecznego i talentów, na co Europa nie może sobie pozwolić, jeśli chce pozostać dynamicznym kontynentem dobrobytu – podsumowuje Anna Wicha.

Adecco na całym świecie, także w Polsce zobowiązało się do zwiększenia szans zatrudnienia młodych ludzi i pomaga im wejścia na rynek pracy poprzez szereg wyspecjalizowanych programów, takich jak Adecco Way to Work, Win4Youth, czy CEO For One Month.

W Polsce co roku na rynek pracy wychodzi ok. 500 tys. absolwentów. Rynek pracy obecnie napawa optymizmem – według najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia za wyniosła 8,3 proc. i jest rekordowo niska. To dobra wiadomość dla wszystkich młodych pracowników, których sytuacja na rynku pracy jest trudna – dane MRPiPS wskazują, że pracuje jedynie 26,7 proc. ludzi w wieku 15-24 lata i 78,7 proc. ludzi w wieku 25-34 lata. Młodzi są szczególnie narażeni na pozostawanie długo bez pracy, właśnie ze względu na swój brak doświadczenia.[1] http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1036

[2] https://www.statista.com/statistics/266228/youth-unemployment-rate-in-eu-countries/