Adecco Poland wzmacnia kompetencje rekrutacji w finansach


Koniunktura z miesiąca na miesiąc zaczyna pozytywnie przekładać się na rynek pracy stałej w naszym kraju. Z publikowanych od początku roku danych wynika, że bezrobocie konsekwentnie spada (w lipcu ten poziom osiągnął wynik 10.1%), a perspektywa do końca 2015 r. staje się bardzo optymistyczna. Co najważniejsze, masowo powstają nowe miejsca pracy generowane przez kolejnych inwestorów, reprezentujących coraz większą liczbę branż, decydujących się na „przygodę” z naszym krajem.

Jedną z kluczowych branż w kontekście rekrutacji stałych są szeroko pojęte finanse i księgowość. Analizując obszar rynku pracy w tych sektorach, należy podkreślić że od dłuższego już czasu większość instytucji finansowych realizuje projekty rozwojowe związane z zatrudnianiem nowych pracowników, a bezpośredni wpływ na to ma wyraźny trend wzrostowy polskiej gospodarki oraz systematycznie spływające do Polski nowe inwestycje. Stąd też decyzja Departamentu Pracy Stałej w Adecco Poland o konieczności poszerzenia i wzmocnienia kompetencji w postaci utworzenia nowego stanowiska – Lidera Zespołu rekrutacji stałych dla finansów i księgowości w osobie Anny Wańskiej. Anna Wańska z branżą HR i rekrutacją pracowników dla klientów rynku finansowego związana jest od 2006 r. W Adecco Poland poza prowadzeniem bieżących projektów rekrutacyjnych będzie również odpowiedzialna za dalszy rozwój zespołu oraz koordynację współpracy z klientami reprezentującymi takie branże jak finanse, księgowość, bankowość, ubezpieczenia oraz BPO i SSC.

- Kluczowym czynnikiem wzrostu zatrudnienia w sektorze finansowym i księgowym są oferty pracy na rynku B2B oferowane przez centra usług wspólnych, duże międzynarodowe biura rachunkowe oraz instytucje finansowe. Z naszych prognoz wynika, że do końca 2015 r. te sektory będą kontynuowały etap zwiększających się inwestycji w naszym kraju, a tym samym potrzeby kadrowe będą generowały kolejne możliwości zatrudnienia – podkreśla Anna Wańska, Permanent Placement Team Leader Accountancy & Finance.

W przypadku bankowości większość podmiotów powiększa się lub planuje poszerzenie swoich zespołów głównie skoncentrowanych wokół sprzedaży. Pracodawcy z tej branży poszukują przede wszystkim doradców klienta zamożnego oraz doradcy klienta biznesowego głównie dla segmentu MSP.

- Jeśli chodzi o towarzystwa ubezpieczeniowe czynnikiem decydującym o zwiększeniu zatrudnienia w perspektywie kolejnych miesięcy jest konieczność przygotowań do wdrożenia unijnej dyrektywy Solvency II. W związku z tym zgłaszają popyt na specjalistów ds. ryzyka oraz aktuariuszy. Dodatkowo firmy ubezpieczeniowe intensywnie rozwijają dystrybucję we wszystkich kanałach sprzedaży, tj.: w kanale tradycyjnym, bancassurance oraz affinity. Adecco Poland obserwuje również kontynuację trendów z lat poprzednich dotyczącą centralizacji usług związanych z likwidacją szkód, obsługą roszczeń i polis oraz IT – mówi Anna Wańska.

Kolejną istotną branżą stymulującą dynamikę zatrudnienia w sektorze finansowym jest księgowość. Rynek jest coraz bardziej skłonny do pozyskiwania osób do pracy w charakterze samodzielnych księgowych, które znają pełną księgowość, jednocześnie płynnie posługują się językiem angielskim. Takie zapotrzebowanie zgłaszają również międzynarodowe biura rachunkowe poszukujące osób o podobnym profilu zawodowym. Z drugiej strony specjaliści ds. księgowości preferują pracę w tzw. księgowości wewnętrznej, czyli u klienta. Ten aspekt odgrywa istotną rolę z perspektywy zapewnienia stabilizacji zawodowej, w przeciwieństwie do pracy w biurze rachunkowym, która uznawana jest za mniej niestabilną.

Osobną branżą są centra usług wspólnych (SSC/BPO), gdzie Polska na tle regionu stanowi światową czołówkę pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla sektora nowoczesnych usług biznesowych. Ostatnie dane wskazują, że 44 proc. wszystkich centrów usług wspólnych w Europie Środkowo-Wschodniej jest zlokalizowanych właśnie w naszym kraju.

- Od kilku lat branża SSC/BPO bardzo dynamicznie się rozwija w związku z kolejnymi inwestorami, a co za tym idzie jest to sektor bardzo chłonny z perspektywy kandydatów. Zmiana jaka nastąpiła w ostatnich miesiącach to fakt, że jest to rynek pracownika. Tym samym kandydaci coraz częściej są bardziej wymagający i przy wyborze danego pracodawcy wnikliwie analizują pozycję i opinie o organizacji, do której chcą trafić. Jednocześnie z tej perspektywy zauważamy stały wzrost wynagrodzeń oferowanych coraz to bardziej wyspecjalizowanym specjalistom. Pracodawcy również w większym niż dotychczas stopniu, z racji na potrzebę zatrudnienia osób ze znajomością kilku języków obcych, sprowadzają kandydatów z całej Unii Europejskiej – podkreśla Anna Wańska.