Adecco ponownie aktywizuje młode pokolenie III edycja międzynarodowego programu „Adecco Way to Work”.


26 marca br. Adecco Group równolegle w ponad kilkudziesięciu krajach na całym świecie organizuje już III edycję międzynarodowego programu do walki z bezrobociem, skierowanego przede wszystkim do młodych osób. Specjalne wydarzenie będzie się również odbywać w Warszawie oraz we Wrocławiu.


Adecco zdecydowało się na tego typu projekt ze względu na dramatyczne statystyki dotyczące bezrobocia i perspektywy zatrudnienia dla młodzieży. Według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation - ILO) w ciągu najbliższych czterech lat liczba bezrobotnych na świecie w dalszym ciągu będzie wzrastać - zwiększy się o co najmniej 11 milionów.

Z drugiej strony jak wynika z treści komunikatu Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat kryzys gospodarczy i niedostosowanie do rynku pracy w dalszym ciągu ma szczególnie poważne skutki
dla ludzi młodych. Obecnie w całej Unii Europejskiej aktualny poziom bezrobocia wśród młodych wynosi 21,2%. Według badań Eurostatu w Hiszpanii bezrobocie wśród osób poniżej 25 roku życia wynosiło 53,2%, w Grecji 52,3% a w Chorwacji 50%. W grupie pracowników powyżej 25 roku życia wynosiło odpowiednio 23,8, 25,4 i 14,4%. Jak wskazuje Eurostat bezrobocie wśród osób poniżej 25 roku życia w Polsce w latach 2007 – 2015 (dane z końcówki stycznia br.) spadło o 4,2% i uzyskało poziom 21,1%. Niemniej jednak ten wskaźnik w naszym kraju w dalszym ciągu pozostaje niepokojący.

- Kolejny już rok z rzędu stoimy przed wyzwaniem, aby zmierzyć się ze zjawiskiem bardzo wysokiego bezrobocia wśród osób młodych. Niezmiernie ważne w tym przypadku jest aktywne komunikowanie się z potencjalnymi kandydatami na rynku pracy, stąd właśnie decyzja o kontynuowaniu przez nas zainaugurowanego w 2013 roku programu Adecco Way to Work poskreśla Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland. Jak wynika z badania zrealizowanego przez Adecco Group młodzi ludzie opuszczający szkoły średnie mają problemy z liczeniem, czytaniem ze zrozumieniem oraz współpracą w grupie. Z tego powodu mają mniejsze szanse na zatrudnienie, a co za tym idzie zdobycie doświadczenia, koniecznego przy szukaniu lepiej płatnej pracy. W tej sytuacji istotnym działaniem jest uświadamianie Polaków, w tym przede wszystkim osób młodszych, że elastyczne formy zatrudnienia są bezpieczną formą świadczenia pracy, gwarantującą zmniejszenie bezrobocia w skali całego kraju – dodaje.