Adecco złapało wiatr w żagle – zysk w górę o ponad połowę


Adecco Poland opublikowało dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników tymczasowych w pierwszych dziesięciu miesiącach 2014 roku. Wynika z nich,
że największy wzrost, w stosunku do roku 2013, odnotowano w sektorze odzieżowym (+160%) oraz w branży finansowej (+133%). Wzrosty zatrudnienia miał także miejsce w sektorach: medycznym, motoryzacyjnym, elektronicznym, logistycznym
i metalowym oraz w rolnictwie i przemyśle spożywczym.

- Już po analizie danych z pierwszych dziesięciu miesięcy widać, że dla firmy Adecco rok 2014 był bardzo dobry – mówi Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland – Wzrost zapotrzebowania na pracowników tymczasowych w kluczowych dla nas segmentach polskiej gospodarki przełożył się na zwiększające się przychody ze sprzedaży. W stosunki do analogicznego okresu w roku poprzednim nasz przychód ze sprzedaży wzrósł o 43%. Jeszcze lepiej wyglądają wskaźniki rentowności. Zysk firmy Adecco Poland wzrósł w tym ujęciu aż o 53%! To co równie istotne, z perspektywy ostatniego roku to fakt że odnotowujemy znaczny wzrost liczby firm z polskim kapitałem, które korzystają elastycznego rozwiązania jakim jest praca tymczasowa. Jest to sygnał, że nie tylko duże międzynarodowe podmioty ale również polscy przedsiębiorcy decydują się na ten krok. – nie ukrywa zadowolenia Anna Wicha.

Między styczniem a październikiem 2014 roku największy procentowy wzrost Adecco zanotowało w branży odzieżowej. W porównaniu do poprzedniego roku ten segment urósł aż o 160%. Trzycyfrowy wzrost zanotował także sektor finansowy (133%). Zwiększone zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych odnotował również przemysł elektroniczny (+94% r/r) i rolnictwo (+81% r/r). Na 66% wzrost w branży logistycznej miały wpływ duże projekty inwestycyjne obsługiwane przez Adecco, takie jak uruchomienie w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku trzech centów dystrybucyjnych amerykańskiego koncernu sprzedaży internetowej. W analizowanym okresie rosło także zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych w przemyśle samochodowym (+65% r/r), spożywczym (+47% r/r) i metalowym (+27% r/r).

Współpraca publiczno-prywatna przynosi efekty

Dwu lub nawet trzycyfrowe wzrosty zapotrzebowania na pracowników tymczasowych w poszczególnych branżach to pochodna poprawiającej się od wielu miesięcy sytuacji na polskim rynku pracy. Według danych GUS stopa bezrobocia, która jeszcze na początku 2014 roku wynosiła 14%, obecnie nie przekracza 11,4% (dane za listopad 2014). W tym okresie liczba zarejestrowanych w urzędach pracy bezrobotnych spadła o ok. 460 tysięcy z 2,26 mln na początku roku, do 1,79 mln na koniec listopada.

- Perspektywy na 2015 r. pozwalają przypuszczać, że będziemy mieli do czynienia ze dalszym stopniowym spadkiem bezrobocia prognozuje Dyrektor Generalny Adecco. – Na spadek bezrobocia coraz większy wpływ będą miały agencje pracy tymczasowej, a to za sprawą zwiększającej się roli modelu partnerstwa publiczno – prywatnego i współpracy w tym zakresie z publicznymi instytucjami rynku pracy. Jestem przekonana, że w 2015 r. będziemy mieli do czynienia z dalszym wzrostem wartości rynku pracy tymczasowej. Szacuję, że wzrost ten powinien oscylować na poziomie ok. 15% - dodaje Anna Wicha.