Będzie więcej pracy stałej na Pomorzu.


Pracodawcy w regionie zgłaszają zapotrzebowanie na specjalistów.

Według danych GUS sytuacja na rynku pracy w województwie pomorskim systematycznie z miesiąca na miesiąc wygląda coraz bardziej optymistycznie. Przeciętne wynagrodzenie brutto rośnie, a stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych pod koniec października 2015 r. wyniosła 8,9 proc. w stosunku do 11,1 proc. w grudniu 2014 r. Jak wynika z analiz pracodawców w ciągu najbliższych miesięcy w tym regionie liczba miejsc pracy będzie w dalszym ciągu rosła, szczególnie wśród specjalistów.

- Z naszych analiz wynika, że województwo pomorskie poza tym, że z miesiąca na miesiąc poprawia wskaźniki dotyczące zatrudnienia i płac, również staje się coraz bardziej atrakcyjne z perspektywy zainteresowania inwestorów. Co warte podkreślenia w porównaniu do całego kraju, struktura zatrudnienia w województwie charakteryzuje się stosunkowo wysokim udziałem sektora usług (60,4%), co jednocześnie przekłada się na wysokie i wciąż rosnące zapotrzebowanie na specjalistów podkreśla Marzena Miler-Kosewska, Kierownik nowo otwartego Biura Adecco Poland w Gdańsku. – Dlatego też podjęliśmy decyzję o otwarciu nowej lokalizacji skoncentrowanej na pracownikach stałych w oparciu o know how i doświadczenie w rekrutacjach specjalistycznych. Naszym zdaniem ten region i jego potencjał biznesowy zachęca do zdecydowanych działań pozwalających z jednej strony wzmocnić naszą obecność w tym regionie, a z drugiej przede wszystkim oferować aktualne możliwości zatrudnienia dla specjalistów w branżach, które obecnie przeżywają największy rozwój. – dodaje.

Ważną wskazówką dla inwestorów zainteresowanych realizacją inwestycji w województwie pomorskim, a co za tym idzie zwiększania poziomu zatrudnienia w regionie, jest tzw. lista sektorów wysokich szans, ustalona przez Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych przy współpracy z samorządem województwa pomorskiego w oparciu o obserwacje tendencji w zakresie napływu inwestycji do tego województwa. Jak wynika z opublikowanego przez PAIiIZ na początku grudnia br. raportu „Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2015 - województwo pomorskie” należą do nich takie sektory jak: BPO/SSC/BSS, energetyka, ICT, logistyka, chemia lekka i motoryzacyjny.

- Szczególne znaczenie z perspektywy zwiększania zatrudnienia w przypadku województwa pomorskiego odgrywa rozwój stref ekonomicznych, sektora produkcyjnego oraz sektora SSC/ BPO. W początkowym okresie funkcjonowania nowego biura Adecco będzie poszukiwało specjalistów w usługach finansowo-księgowych ze znajomością przynajmniej kilku języków obcych, sprzedaży i marketingu, wykwalifikowanych inżynierów pracujących w sektorze produkcyjnym oraz pracowników logistyki i spedycji – podkreśla Marzena Miler-Kosewska.

Co istotne, jak wskazują prognozy Adecco Poland, wysokie zapotrzebowanie powyższych specjalistów na lokalnym rynku nie mają charakteru tymczasowego i z pewnością będą w dalszym ciągu obserwowane w całym 2016 roku. Wśród kluczowych czynników decydujących o lokalizacji inwestycji w tym regionie, warto wymienić dostęp do atrakcyjnych powierzchni inwestycyjnych, dobrą infrastrukturę komunikacyjną, zachęty inwestycyjne pochodzące od samorządów oraz kapitał ludzki określający np.: strukturę wykształcenia. Wszystkie te czynniki naszym zdaniem w dłuższej perspektywie spowodują dalsze, jeszcze bardziej optymistyczne scenariusze dla pracowników z tego regionu.

Nowe biuro Adecco Poland działa w kompleksie biurowym Olivia Business Centre w Gdańsku.