Biblioteka dobrych praktyk – studium przypadku w pracy tymczasowej Firma LafargeHolcim i jej początki z zatrudnianiem pracowników tymczasowych w ramach współpracy z Adecco Poland


Biblioteka dobrych praktyk – studium przypadku w pracy tymczasowej

Firma LafargeHolcim i jej początki z zatrudnianiem pracowników tymczasowych w ramach współpracy z Adecco Poland

Startujemy z cyklem case studies pod nazwą Biblioteka dobrych praktyk – studium przypadku w pracy tymczasowej” . Wiemy, że pracodawcy, aby móc działać efektywniei tworzyć nowe miejsca pracy, muszą zachować pewną elastyczność, stąd też nie dziwi popularność modelu 80/20, gdzie 80% załogi to pracownicy etatowi, a 20% - tymczasowi. Bez istnienia pracy tymczasowej, która nosi znamiona okresu próbnego, prawdopodobnie nie powstałoby tysiące miejsc pracy w Polsce.

Tym razem chcemy oddać głos naszym cennym klientom, jako odbiorcom usługi w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych. Działalność Polskiego Forum HR skierowana jest również do podmiotów (pracodawcy, pracownicy, kandydaci) korzystających z usług agencji zatrudnienia: edukujemy, informujemy, dzielimy sie przykładami z biznesu, tym samym wyznaczając wciąż wyższe standardy działania. Inicjatywa ta kierowana jest potrzebą obalania stereotypów i mówienia językiem faktów na temat pracy tymczasowej, jej wartości i roli w budowaniu efektywnego rynku pracy , w czym, mamy nadzieję, będą się mogli Państwo przekonać.

Wierzymy, że nasze działanie – raportowanie pozytywnych i zgodnych z prawem zastosowań pracy tymczasowej przynosi pożytek całemu społeczeństwu, dostarczając mu uczciwych przykładów dobrych praktyk. Jednocześnie, zapewniamy, iż cel „Biblioteki dobrych praktyk” jest wyłącznie dokumentacyjny i informacyjny .

Pierwszą firmą, która zgodziła się podzielić się z nami swoim wyzwaniem w zakresie ZZL, gdzie optymalną odpowiedzią okazało się zatrudnienie pracowników tymczasowych jest firma LafargeHolcim , klient Adecco Poland – agencji członkowskiej Polskiego Forum HR. Rozmawialiśmy z Panem Przemysławem Manią, Kierownikiem ds. Personalnych w firmie LafargeHolcim o tym, w jakim stopniu skorzystanie z outsourcingu kadrowego miało wpływ na funkcjonowanie firmy w zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

1. Charakterystyka firmy:

Stabilna pozycja w 90 krajach na świecie oraz koncentracja na branży cementu, kruszyw i betonu czyni z LafargeHolcim światowego lidera w przemyśle materiałów budowlanych. L afargeHolcim zajmuje również czołowe miejsce w Europie pod względem standardów budownictwa ekologicznego. Obecnie grupa zatrudnia 115 000 pracowników na całym świecie i posiada ponad 2 500 zakładów, oferując szeroki wachlarz usług oraz rozwiązań m.in. dla budownictwa, infrastruktury, przemysłu paliwowego i gazownictwa. W Polsce LafargeHolcim to ponad 1 600 pracowników w 40 zakładach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie kraju m.in. w Piechcinie – cementownia Kujawy, Małogoszczy, Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku.

2. Wyzwanie i podjęte działania w ramach współpracy z agencją pracy tymczasowej

Firma LafargeHolcim rozpoczęła współpracę z Adecco Poland w 2015 r. Od kwietnia zeszłego roku w ramach organizacji pracuje 60 pracowników tymczasowych, co stanowi 7% całego zespołu. Funkcjonowanie firmy i kształtowanie jej polityki personalnej jest w znacznym stopniu uzależnione od tzw. pików produkcyjnych (wiosna, lato) i wahań koniunktury. Z reguły szczyt sezonu budowlanego przypada na drugi i trzeci kwartał roku, stąd od kwietnia do końca roku firma rejestruje większe zapotrzebowanie na pracowników w związku ze wzmożoną produkcją materiałów budowlanych. LafargeHolcim ś wiadczy usługi zarówno w budownictwie jednorodzinnym, oraz w ramach największych i najbardziej złożonych projektów infrastrukturalnych. Jednym z takich projektów, w którym firma bierze czynny udział jest rządowy Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, co również jest dla firmy sporym wyzwaniem kadrowym i operacyjnym. Aby podołać oczekiwaniom kontrahentów i partnerów biznesowych, firma zdecydowała się na współpracę z agencją i zatrudnienie pracowników tymczasowych, którzy stali się oficjalną, koherentną częścią organizacji w kwietniu 2015 r.

Współpraca z agencją pracy tymczasowej

- Adecco Poland wykazało się dużą elastycznością dla naszego biznesu, zrozumieniem bieżących potrzeb, szybkością działania i proklienckim podejściem – mówi Pan Przemysław Mania, Kierownik ds. Personalnych w firmie LafargeHolcim . - Na wszystkie niestandardowe sytuacje agencja reaguje w sposób błyskawiczny zapewniając tym samym efektywne zarządzanie procesami HR-owymi. Adecco Poland kompleksowo dba o naszych pracowników tymczasowych, zapewnia im bezpieczeństwo opieki kadrowo-płacowej, przez co pracownicy mogą skoncentrować się na wydajnej pracy. Z kolei Lafarge, jako odbiorca usług zewnętrznego dostawcy personelu, troszczy się o ich komfort i zdrowe relacje społeczne w miejscu pracy, w kontekście równego dostępu do szkoleń, uczestnictwa w wspólnych wydarzeniach, wyjazdów integracyjnych, czy też celebrowania sukcesów firmy – dodaje.

Stawiamy na dobrą atmosferę miejsca pracy

W firmie panuje daleka od konserwatyzmu atmosfera dialogu i akceptacji, struktura kadrowa jest heterogeniczna, zdywersyfikowana i wielokulturowa – wśród pracowników LafargeHolcim są zarówno cudzoziemcy, wyznawcy różnych religii, jak i osoby niepełnosprawne. Pracownicy tymczasowi wykazują dużą motywację i zaangażowanie, zależy im na tym, aby się sprawdzić i w 100% wykorzystać ten etap kariery zawodowej na zdobywanie i szlifowanie doświadczenia pod skrzydłami dobrego pracodawcy i silnej marki.

- Oczywiście, traktujemy pracę tymczasową jako swego rodzaju zapewniany pracownikom okres próbny, wzajemnego sprawdzenia się i określenia punktów wspólnych, które będą potencjałem na długofalową współpracę. Co prawda, to koniunktura ostatecznie zdecyduje o ich stałym zatrudnieniu, ale mocno wierzę, że z większością tych osób przejdziemy na umowę o pracę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z ich postawy i jakości świadczonej pracy. To również duża zasługa Adecco Poland i zakresu świadczonych usług - doświadczenie naszego stałego partnera w tym zakresie pozwala na idealny dobór kandydatów dopasowanych do naszej kultury organizacyjnej, dzięki czemu łatwo i szybko aklimatyzują się oni w naszej firmie wyjaśnia Przemysław Mania.

Równy dostęp do świadczeń

Pracownikom tymczasowym w LafargeHolcim oferowany jest pełen pakiet szkoleń i standardowe narzędzia pracy, takie jak laptop, telefon komórkowy, firmowe konto emailowe. Około 30 pracowników tymczasowych w LafargHolcim pracuje w obsłudze klienta i wsparciu administracyjnym zespołów sprzedażowych, gdzie korzystanie z takich narzędzi jest niezbędne. W takich działach, ze względu na codzienne proklienckie aktywności i rolę pracy zespołowej, pracownicy tymczasowi tym łatwiej nawiązują więzi koleżeńskie, co sprzyja ich motywacji do pracy i angażowaniu się w życie firmy.

Z początku wymagało to odpowiedniej komunikacji i edukacji wewnątrz firmy, dlaczego zdecydowano się na zatrudnianie pracowników tymczasowych i jaki wpływ ma to na pozostałych pracowników? W świadomości pracowników stałych nie ma sztucznego podziału na tych tzw. „etatowych” i „tymczasowych” - liczą się dobre relacje i wspólne cele do zrealizowania.

- Dla przykładu , co roku mamy płatny dzień wolny od pracy, którym jest Barbórka. Z tego benefitu korzystają również nasi pracownicy tymczasowi. Komunikacja wewnętrzna jest adresowana do wszystkich, bez wyjątku. Każdy pracownik jest na bieżąco informowany o sytuacji firmy, jej planach rozwojowych i wydarzeniach, a także o aktualnych wakatach - wyjaśnia Przemysław Mania. - We wrześniu minionego roku przeprowadziliśmy badanie satysfakcji w formie anonimowej ankiety wśród wszystkich pracowników, nie wyłączając pracowników tymczasowych. Jego rezultaty pokazały, że zmierzamy w dobrym kierunku – nasi pracownicy czują się doceniani na każdym etapie swojej pracy w LafargeHolcim.

3. Osiągnięte efekty, czynniki sukcesu

· Zoptymalizowane procesy operacyjne, skuteczniejsza responsywność firmy na sezonowe wahania rynku, szybsze reagowanie na zmiany w zapotrzebowaniu na ofertę firmy w zależności od szczytów produkcyjnych.

· Jednorodna kultura organizacyjna - poszanowanie praw pracowników tymczasowych, włączenie ich w bieżące życie firmy, transparentny przepływ informacji, co wpływa na ich poczucie komfortu, stabilności i przynależności organizacyjnej oraz wzmacnia motywację i wydajność w wykonywaniu codziennych obowiązków.

· Możliwość sprawdzenia siebie nawzajem – pracownik tymczasowy zrekrutowany przez Adecco Poland diagnozuje miejsce pracy i określa czy chce związać się z firmą na dłużej, a LafargeHolcim w dłuższym nieco odcinku czasu jest w stanie lepiej ocenić kompatybilność umiejętności danego pracownika z celami i charakterem organizacji. Daje to szansę na lepsze dopasowanie i uniknięcie błędnych decyzji po obu stronach współpracy.