Czy luka pokoleniowa w budownictwie kolejowym pokrzyżuje plany inwestycyjne rządu i spowolni rozwój firm budowlanych?


W unijnej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 środki przeznaczone na infrastrukturę transportową będą dzielone równo między drogi i tzw. transport przyjazny środowisku. Oznacza to przyspieszenie inwestycji kolejowych. Nieremontowana od dziesięcioleci polska infrastruktura kolejowa wymaga miliardowych inwestycji. Na przeszkodzie ambitnym planom modernizacyjnym stanąć może jednak niedobór wykwalifikowanych inżynierów budownictwa kolejowego.

W 2014 roku w ramach inwestycji realizowanych przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) wydano ponad 7 mld zł na inwestycje oraz 2 mld zł na utrzymanie i remonty sieci kolejowej. W samym grudniu nakłady na modernizację infrastruktury przekroczyły 1,2 mld zł. W ubiegłym roku wyremontowano blisko 1400 kilometrów torów i oddano do użytku około 200 nowych peronów. Prawdziwe modernizacyjne przesilenie na kolei jest jednak dopiero przed nami. Z zapowiedzi Remigiusza Paszkiewicza, prezesa PLK, wynika, że spółka w unijnej perspektywie na lata 2014-2020 wyda na modernizację infrastruktury kolejowej ponad 50 mld zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ok. 40 mld zł.

Pokoleniowa dziura

Wydanie tak wielkich pieniędzy w przeciągu 7 lat wymaga zrównoleglenia wielu prac modernizacyjnych. Zdaniem Bartłomieja Rozmusa z firmy rekrutacyjnej Adecco Poland na naszym rynki pracy w dalszym ciągu brakuje niektórych specjalistów i inżynierów wyspecjalizowanych w prowadzeniu prac budowlanych na kolei.

- Całe dekady zapóźnień w inwestycjach infrastrukturalnych na kolei wytworzyły swoistą lukę pokoleniową wśród wysoko wykwalifikowanych inżynierów budownictwa kolejowego. Nie od dziś firmy budowlane realizujące prace na kolei mają problem z pozyskaniem odpowiednich specjalistów - Mówi Bartłomiej Rozmus z firmy rekrutacyjnej Adecco Poland Na runku funkcjonuje określona liczba takich pracowników, a wykształcenie nowych wymaga czasu, szczególnie, że kluczowe jest doświadczenie zdobyte na placach budów.

Kolej - Dobry pomysł na karierę

Program modernizacji polskiej kolei obejmuje, poza wymianą taboru kolejowego, remonty i przebudowy magistrali kolejowych, trakcji, dworców oraz prace związane z unowocześnieniem systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK). Firmy budowlane poszukują inżynierów z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi o specjalności kolejowej w szczególności zaś brakuje inżynierów wyspecjalizowanych w robotach trakcyjnych czy SRK. Działające w naszym kraju zagraniczne firmy budowlane, które kierują lub są częścią większych konsorcjum wykonawców projektów budowlanych, oczekują od kandydatów dodatkowo dobrej znajomości języka angielskiego. Szczególnie dla młodych inżynierów jest to warunek konieczny.

Agencje rekrutacyjne, które z ramienia firm budowlanych odpowiadają za pozyskanie odpowiednich kandydatów do pracy przy projektach kolejowych w latach 2013-2014 odnotowały znaczny wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników.