Dobre wyniki grupy AdeccoWyniki finansowe za pierwszy kwartał 2012 roku.

Grupa Adecco, międzynarodowa firma świadcząca usługi zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego, w I kwartale 2012 roku odnotowała przychód na poziomie 5 mld euro co stanowiło dwuprocentowy wzrost w stosunku do I kwartału 2011 roku. Ponadto Grupa wypracowała dochody netto na poziomie 112 milionów euro - o 12 proc. większe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei marża brutto wyniosła 916 mln euro co daje poprawę wyników o 18,2 proc. w  stosunku do 2011 roku. Grupa wypracowała także operacyjny cash flow na poziomie 137 milionów euro.

Przyczyniła się do tego nie tylko sprzedaż usług pracy tymczasowej, ale przede wszystkim mocny rozwój usług selekcji i rekrutacji do pracy stałej, consultingu oraz outsourcingu procesów HR. Zwiększyła się także ilość pracowników zatrudnionych na pełne etaty – o jeden procent w porównaniu do pierwszego kwartału 2011 roku. Pod koniec pierwszego kwartału 2012 roku Grupa Adecco zatrudniała ponad 33000 pełnoetatowych pracowników. O jeden procent wzrosła także sieć placówek Adecco w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku – obecnie w całej sieci działa ponad 5500 oddziałów (w Polsce znajduje się 30 biur).

Na świecie najsilniejszymi rynkami w I kwartale 2012 roku okazały się Francja (25 proc. udziału w przychodach), na drugim miejscu Ameryka Północna (19 proc. udziału w przychodach), a za nimi Irlandia i UK (9 proc.) oraz Niemcy i Austria (8 proc.). Mimo ogólnej tendencji spadkowej, spowodowanej złą sytuacją gospodarczą na świecie, rynki wschodzące, do których zalicza się Polska, w I kwartale 2012 roku odnotowały wzrost na poziomie 8 proc. Przy czym wzrost rok do roku wyniósł w tej grupie 15 proc. Kraje te cechują się szybkim wzrostem gospodarczym oraz dużym poziomem inwestycji, dlatego też stają się atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału.

Zysk netto w Adecco Poland w I kwartale 2012 roku wzrósł o 15 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Do tak dobrego wyniku przyczynił się wzrost sprzedaży produktów wysokomarżowych. Klienci korzystają w coraz większym stopniu także z innych usług, już nie tylko praca tymczasowa, ale także direct  & executive search, outplacement, consulting, planowanie karier czy audyty działów HR. Adecco Poland odnotowała także wzrosty w poszczególnych branżach: chemiczno-farmaceutycznej (16 proc), spożywczej (12 proc.), energetycznej (10 proc.) oraz usługowej (15 proc). Największy, bo ponad trzykrotny wzrost, osiągnęła branża HoReCa.
- Do tak dobrego wyniku z pewnością przyczyniły się zlecenia związane z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej oraz imprezami odbywającym się na Stadionie Narodowym. Dzięki zleceniom związanym z przygotowaniami do EURO 2012, dobry wynik osiągnęła także branża budowlana – ponad dwukrotny wzrost. Słabsze wyniki odnotowały sektory takie jak:  transport, motoryzacja i logistyka oraz branża bankowo–finansowa, która częściej niż z usług rekrutacyjnych, korzysta z programu zwolnień monitorowanych oraz usług consultingowych – mówi Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland.