Dolnośląskie docenia znajomość języków


 

Adecco Poland, międzynarodowa firma doradztwa personalnego świadcząca usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, odnotowuje wzrost ofert pracy w województwie dolnośląskim, w szczególności skierowanych do osób posługujących się minimum jednym językiem obcym.

Trend wzrostowy na zapotrzebowanie specjalistów posługujących się w stopniu bardzo dobrym przynajmniej jednym lub dwoma językami obcymi utrzymuje się we Wrocławiu w miarę stale. Wynika to z faktu, że kolejne firmy, oddziały międzynarodowych korporacji otwierają we Wrocławiu lub jego okolicy dedykowane centra - Usług Wspólnych (SSC) lub  Outsourcingu Procesów Biznesowych (BPO).

- Wzrastająca liczba takich firm w naszym regionie wpływa na wzrost konkurencyjności zatrudnienia na tych stanowiskach. Kandydaci mogą oczekiwać nie tylko atrakcyjnego wynagrodzenia, ale również dodatkowych świadczeń socjalnych, jak prywatnej opieki medycznej oraz kart z abonamentem na zajęcia sportowe – podkreśla Małgorzata Sikorowska, Konsultantds. Rekrutacji i Selekcji Adecco we Wrocławiu.

Obecnie biuro Adecco we Wrocławiu dla niemieckojęzycznego partnera prowadzi proces rekrutacyjny kilkunastu Specjalistów Wsparcia Technicznego (Help Desk). Pracownicy, będą odpowiedzialni za wsparcie w zakresie obsługi sprzętu IT, diagnozę oraz rozwiązywanie problemów technicznych.

- Głównym wymaganiem stawianym kandydatom na stanowisko Specjalisty Hel Desk, jest przede wszystkim bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, umożliwiająca swobodną komunikację oraz przynajmniej dobra znajomość języka angielskiego. Poszukujemy osób o wysoko rozwiniętych umiejętnościach komunikacyjnych oraz analitycznych, nastawionych na klienta. Pożądana jest również wiedza z zakresu IT – wymienia Małgorzata Sikorowska.

To nie jedyny projekt rekrutacyjny Adecco we Wrocławiu, którego kluczowym wymaganiem jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Kolejny projekt realizowany jest dla nowobudowanej inwestycji w branży motoryzacyjnej. W okolicy Wrocławia powstaje fabryka, która będzie produkowała wysokiej jakości szyby do samochodów. W ramach tej inwestycji Adecco poszukujemy m.in. osoby na stanowiska Kierownika Utrzymania Ruchu, który będzie odpowiedzialny za nadzór nad poprawnym funkcjonowaniem wysoko zautomatyzowanego parku maszynowego oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej w całym zakładzie.

- Kandydat powinien posiadać doświadczenie w tworzeniu struktur działu utrzymania ruchu, w transferze linii technologicznych w przemyśle motoryzacyjnym oraz będzie władał biegle językiem angielskim – podkreśla Karolina Kierko, Kierownik Zespołu Konsultantów, biuro Adecco we Wrocławiu.
 
Proces rekrutacyjny na stanowisko Kierownika Utrzymania Ruchu składa się z trzech etapów. Pierwszym z nim będzie spotkanie z konsultantem Adecco Poland odpowiedzialnym za projekt. Następnie osoby spełniające wymagania klienta odbędą dwa spotkania z przedstawicielem Klienta, którzy przedstawią pełną ofertę współpracy i podejmą decyzję o wyborze pracownika.

Według ostatnich danych GUS z grudnia 2010r. przeciętne zatrudnienie w województwie dolnośląskim w sektorze przedsiębiorstw wyniosło prawie 423 tys. osób, a stopa bezrobocia wyniosła 13%.