Jest stała praca dla specjalistów. Adecco otwiera kolejną lokalizację w PolsceWedług danych GUS sytuacja na rynku pracy w województwie śląskim z miesiąca
na miesiąc wygląda coraz bardziej optymistycznie. Przeciętne wynagrodzenie brutto rośnie, a stopa bezrobocia i liczba zarejestrowanych bezrobotnych we wrześniu
i październiku 2014 r. była niższa niż przed rokiem.
Według prognoz Adecco Poland
w ciągu najbliższych miesięcy w tym regionie będzie odnotowywany dalszy wzrost możliwości zatrudnienia wśród specjalistów - stąd też decyzja o otwarciu nowego oddziału Adecco w Katowicach.

Jak informuje Urząd Statystyczny w Katowicach stopa bezrobocia w województwie śląskim
we październiku 2014 r. wyniosła 9,6% (w stosunku do 9,8 we wrześniu) – a w skali całego kraju wskaźnik ten zatrzymał się na poziomie 11,3%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw w tym samym czasie wyniosło 4 143,65 zł (wobec 4 118,51 we wrześniu
i 4048,33 w sierpniu).

- Z naszych analiz wynika, że województwo śląskie zdecydowanie z miesiąca na miesiąc poprawia wskaźniki dotycząca chociażby zatrudnienia i płac. W porównaniu do danych z początku roku (11,7%) stopa bezrobocia we wrześniu na śląsku wynosiła o ponad 2 punkty procentowe mniej, co tylko potwierdza że spadek bezrobocia w tym regionie nie ma charakteru czysto sezonowego podkreśla Michał Gołgowski, Dyrektor Departamentu Pracy Stałej w Adecco Poland. – Stąd też nasza decyzja o otwarciu nowej lokalizacji skoncentrowanej na rekrutacji stałych pracowników. Naszym zdaniem ten region i jego potencjał biznesowy zachęca do zdecydowanych działań pozwalających
z jednej strony wzmocnić naszą obecność w tym regionie, a z drugiej przede wszystkim oferować aktualne możliwości zatrudnienia dla specjalistów w branżach, które obecnie przeżywają największy rozwój.
– dodaje.

Szczególne znaczenie z perspektywy zwiększania zatrudnienia w przypadku województwa śląskiego odgrywa rozwój stref ekonomicznych, sektora produkcyjnego oraz sektora SSC/ BPO. W początkowym okresie funkcjonowania nowego biura Adecco będzie poszukiwało specjalistów wyższego szczebla
w produkcji, usługach finansowo-księgowych, sprzedaży i marketingu oraz branży budowlanej
i nieruchomości.

- Niedobory powyższych specjalistów na lokalnym rynku nie mają charakteru tymczasowego. Wśród Kluczowych czynników decydujących o lokalizacji inwestycji w tym regionie, warto wymienić dostęp
do atrakcyjnych powierzchni inwestycyjnych, dobrą infrastrukturę komunikacyjną, zachęty inwestycyjne pochodzące od samorządów oraz kapitał ludzki określający np.: strukturę wykształcenia. Wszystkie te czynniki naszym zdaniem w dłuższej perspektywie spowodują dalsze, jeszcze bardziej optymistyczne scenariusze dla pracowników z tego regionu
– mówi Michał Gołgowski.

Oddział Adecco w Katowicach mieści się w centrum miasta pod adresem: ul. Korfantego 2 (II piętro). Szefem nowo otwartego oddziału firmy został Bartłomiej Rozmus.