Konferencja w Katowicach29 maja 2012 r. w Hotelu Angelo w Katowicach odbyła się Konferencja pt.: ”Atrakcyjność inwestycyjna metropolii Silesia a rzeczywistość gospodarcza i oczekiwania inwestorów.” Adecco Poland było Partnerem merytorycznym tego wydarzenia. 

Konferencja stanowiła okazję do spotkania w ramach cyklu "Prospects in Poland", promującego polskie miasta i ich możliwości inwestycyjne. W wydarzeniu uczestniczyli czlonkowie i władze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz liczni przedstawiciele biznesu. Konferencja miała na celu m.in. pokazanie, że działania na rzecz rozwoju metropolii, bogacenia się miast i mieszkańców, przyciągania nowych inwestycji są efektywne, jeżeli realizuje się je konsekwentnie i stale. Budowanie ich strategii musi się opierać m.in. na dialogu pomiędzy przedstawicielami władz i biznesu. Wzajemne poznanie oczekiwań i planów oraz wymiana doświadczeń jest jednym z kluczy to osiągnięcia tego celu.

Wśród licznych wystąpień, głos w dyskusji zabrał Maciej Pustół, Dyrektor Regionu Adecco Poland, który odpowiadał na pytania gości związane z tematem „Twarze Metropolii. Potencjał ludzki w regionie: specjalizacje, zapotrzebowanie, kształcenie.”