Najlepsze miejsce pracy dla młodych w Polsce


Aktywizacja młodych osób, przełamywanie barier i budowa zrozumienia między pokoleniem wchodzącym na rynek pracy, a biznesem stoi u podstaw zakończonej właśnie pierwszej edycji programu CEO for 1 Month zrealizowanym przez Adecco w Polsce. Zwycięzcą programu została Ewelina Morawska, która od 1 do 31 lipca 2015 r. będzie pełniła funkcję CEO Adecco Poland, z wynagrodzeniem 20 000 PLN brutto.

Zwyciężczyni tegorocznej edycji programu, Ewelina Morawska, jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych. Od 2014 r. pełniła funkcję Wiceprezydenta ds. Programu Global Citizen dla studentów w AIESEC. Jeśli chodzi o dotychczasowe doświadczenia w AIESEC Ewelina była odpowiedzialna za koordynację 16 lokalnych oddziałów organizacji w Polsce, w tym opracowywanie budżetu i strategii całorocznej organizacji, implementacja planów na potrzeby Polski, wdrażanie zmian podwyższających poziom jakości wymiany w ramach programu Global Citizen oraz opieka nad wszystkimi osobami wyjeżdżającymi w ramach AIESEC za granicę.

Z założenia w programie CEO for 1 Month mógł wziąć udział każdy, nawet osoby bez doświadczenia. W ramach procesu rekrutacyjnego Adecco Poland poszukiwało kandydata, który będzie miał przede wszystkim ciekawą osobowość i dobrze rozwinięte tzw. kompetencje miękkie. W sumie w tegorocznej edycji programu wzięło udział ponad 300 kandydatów, w tym gronie znalazły się nie tylko osoby młode (studenci, absolwenci), swoją aplikację przesłała również osoba dojrzała, która w trakcie swojej kariery pełniła już funkcję CEO. W trakcie weryfikacji kandydatów najlepsze osoby przeszły testy językowe, kompleksowy proces Assessment Center, a o ostatecznym wyniku programu rozstrzygnęły bezpośrednie spotkania finałowej trójki, które odbyły się z udziałem Anny Wicha.

Jeśli chodzi o zatrudnienie i zakres odpowiedzialności osoby, która zwycięży w ramach programu, to będą to obowiązki pełnione w porozumieniu z obecnym Dyrektorem Generalnym Adecco Poland, Anną Wicha. Ewelina Morawska jako laureat programu CEO for 1 Month 2015 r. będzie pełniła funkcję CEO Adecco Poland przez okres od 1 do 31 lipca 2015 r. z wynagrodzeniem 20 000 PLN brutto.

- Decyzje podejmowane przez zwycięzcę będą miały jak najbardziej moc sprawczą i będą wiążące dla naszej organizacji. Jest to ważne założenie, które ma sprawić, że zwycięzca rzeczywiście poczuje, że znalazł się na fotelu CEO oraz na jej barkach od 1 lipca będzie ciążyć prawdziwa odpowiedzialność – mówi Anna Wicha. – Tym bardziej decyzja związana z wyłonieniem zwyciężczyni tegorocznej edycji programu, w tym przypadku Eweliny Morawskiej, nie należała do najłatwiejszych. Finałowa trójka, jak i znaczna część kandydatów zakwalifikowanych przez nas do kolejnych i bardzo złożonych etapów rekrutacji, wykazywała wyjątkowy poziom determinacji, otwartości i chęci czerpania doświadczeń jakie Adecco Poland może im zagwarantować w trakcie współpracy z naszą organizacją. Wierze, że decyzja o wyborze Eweliny była właściwa i liczę na bardzo ciekawą perspektywę naszej wspólnej pracy, która rozpocznie się od 1 lipca. – dodaje.

Rynek pracy, a młode pokolenie

Program CEO for 1 Month został zainicjowany przez Adecco przede wszystkim ze względu na dramatyczne statystyki dotyczące bezrobocia i perspektywy zatrudnienia dla młodzieży.

Analitycy rynku pracy wskazują, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom bezrobocie wśród młodych w Europie (aktualny poziom wynosi w całej Unii 21,2%) może nie być jedynie tymczasowym wynikiem kryzysu, a raczej problemem strukturalnym, który może trwać nawet dekadę. Według ostatnich badań Eurostatu w Hiszpanii bezrobocie wśród osób poniżej 25 roku życia wynosiło 53,2%, w Grecji 52,3% a w Chorwacji 50%. W grupie pracowników powyżej 25 roku życia wynosiło odpowiednio 23,8, 25,4 i 14,4%. Z drugiej strony jak wskazuje Eurostat bezrobocie wśród osób poniżej 25 roku życia w Polsce w latach 2007 – 2015 spadło o 4,2% i uzyskało poziom 21,1%. Co jest jeszcze bardziej niepokojące, według danych Międzynarodowej Organizacji Pracy (International Labour Organisation - ILO) w ciągu najbliższych czterech lat liczba bezrobotnych na świecie w dalej będzie wzrastać i może się zwiększyć o co najmniej 11 milionów.

- W Polsce powyższe wskaźniki na tle Europy wyglądają trochę lepiej, ale wynik 21,1% sytuuje nas w środku europejskiej stawki, więc wiele jest jeszcze do zrobienia. Kolejny już rok z rzędu stoimy przed wyzwaniem, aby zmierzyć się ze zjawiskiem bardzo wysokiego bezrobocia wśród osób młodych. Niezmiernie ważne w tym przypadku jest aktywne komunikowanie się z potencjalnymi kandydatami na rynku pracy. Jak wynika z naszych badań młodzi ludzie opuszczający szkoły średnie w dalszym ciągu mają problemy z liczeniem, czytaniem ze zrozumieniem oraz współpracą w grupie. Z tego powodu mają mniejsze szanse na zatrudnienie, a co za tym idzie zdobycie doświadczenia, koniecznego przy szukaniu lepiej płatnej pracy. Stąd też z perspektywy przedstawicieli biznesu powinny pojawiać się takie inicjatywy jak program Adecco, CEO for 1 Month – podkreśla Anna Wicha.

Wraz z niedoborem talentów na rynku pracy oraz wyzwaniami demograficznymi do historii odchodzi model pracy znany jeszcze z poprzedniego wieku, czyli praca przez całe życie dla jednego pracodawcy i pięcie się po szczeblach kariery w jednej firmie. Według danych pochodzących z badania Adecco około 36 milionów ludzi na świecie znalazło zatrudnienie dzięki agencji pośrednictwa pracy, z czego 61% ma mniej niż 30 lat. Jedynie 32% z nich wcześniej gdziekolwiek pracowało. Praca poprzez agencje zatrudnienia jest dla nich pierwszym poważnym zajęciem i okazją do zdobycia doświadczenia. 68% pracowników otrzymuje bezpieczne, stałe oferty współpracy po wykonywaniu pracy którą dostarczyła wcześniej agencja zatrudnienia.

- Jedną z naszych rekomendacji, którą postulujemy od lat jest dążenie do jeszcze większego uelastycznienia rynku pracy. Większa mobilność oraz rotacja na stanowiskach zapewni lepszy i szerszy dostęp do stanowisk, które wymagają obsadzenia. Kluczowym elementem liberalizacji rynku jest zmiana prawa regulującego stosunek pracy, obniżenie kosztów pracy oraz ograniczenie przywilejów poszczególnych grup zawodowych podkreśla Anna Wicha. – Z drugiej strony istotnym elementem wspierania szczególnie młodego pokolenia na rynku pracy, jest budowa szerszego porozumienia biznesu i instytucji publicznych w skali krajowej, jak i międzynarodowej. W tym właśnie celu pod koniec czerwca br. w ramach europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego, koordynowanego przez Komisję Europejską, przedstawiciele biznesu, w tym również Adecco, zobowiązało się do zapewnienia większej liczby ofert przyuczania do zawodu o lepszej jakości sumie w ramach przyjętego porozumienia, przedsiębiorstwa udostępnią 140 000 miejsc na przyuczanie do zawodu i ofert szkoleń dla młodych ludzi. W przypadku Adecco do 2017 r. zapewnimy szkolenia w miejscu pracy lub u jednego z naszych partnerów dla 5 tys. młodych ludzi – dodaje Anna Wicha.