Największe wzrosty obrotów z pracy tymczasowej w Europie odnotowała PolskaJak wynika z ostatniego raportu Europejskiej Konfederacji Prywatnych Agencji Zatrudnienia (EuroCiett) Polska jest liderem jeśli chodzi o wzrosty obrotów agencji zatrudnienia w przypadku pracy tymczasowej. W naszym kraju ta dynamika wyniosła 21% rok do roku, podczas gdy w większości pozostałych badanych krajów nie przekroczyła 5%. Wyjątkiem jest Dania (13%).

Powodów tak dużego wzrostu w notowanych obrotach w Polsce jest kilka.

- Przede wszystkim tzw. penetration rate, (stosunek osób pracujących jako pracownicy tymczasowi do całkowitej populacji osób pracujących) jest w Polsce w porównaniu do innych krajów zachodnioeuropejskich kilkukrotnie mniejszy i wynosi 0,8% W państwach Europy Zachodniej ten stosunek kształtuje się na poziomie 1,5 - 4,5%. Stanowi to dla naszego rynku pewne odniesienie i przesłanki aby rozwijać się w większym stopniu stosując ten model zatrudnienia.

Nie możemy również zapomnieć, że Polska gospodarka się rozwija i wzrasta także rynek pracy, co w dużej mierze także przekłada się na zanotowany wzrost. Warto też zauważyć, że praca tymczasowa jako elastyczna forma zatrudnienia, jest dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorców w sytuacji zmiennej koniunktury i będzie w dalszym ciągu zyskiwać na znaczeniu – mówi Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland.

Po wyraźnym spowolnieniu gospodarczym mamy do czynienia z zwiększeniem zapotrzebowania na pracowników tymczasowych. Jest to zjawisko normalne, bowiem firmy czekając na wzrost ekonomiczny, chętniej ich zatrudniają. Obecny trend także jest pozytywny. Można powiedzieć, że jesteśmy w fazie wzrostu, choć agencje zatrudnienia takie jak Adecco Poland ostrożnie podchodzą do prognozowania bardzo optymistycznych scenariuszy. Niemniej jednak analiza wyników, także tych z raportu Eurociett, pozwala przypuszczać, że możemy mieć do czynienia z ożywieniem na rynku pracy.

Wynik Polski na tle innych krajów

Różnica pomiędzy europejskim a polskim rynkiem pracy, która bezpośrednio przekłada się na wskaźniki dotyczące pracy tymczasowej, to przede wszystkim nasycenie tamtejszego rynku elastycznymi formami zatrudnienia.

- W krajach gdzie bezrobocie jest na jednym z wyższych poziomów w Europie, czyli w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech takie formy zatrudnienia są bardzo popularne. Co ciekawe elastyczne formy pracy nadal tam się rozwijają. Dzięki nim nie ma problemów z szybkim pozyskaniem pracownika w trudnej sytuacji rynkowej. To jednak powoduje, że rynek pracy tymczasowej jest tam o wiele bardziej nasycony, dlatego też nie obserwujemy tam wzrostów na poziomie takim, jaki mamy w Polsce . podkreśla Anna Wicha.

Prognozy są optymistyczne

- Sytuacja na polskim rynku pracy jest dosyć stabilna, co pozwoli Polsce utrzymać nadal wysoki wskaźnik wzrostu osób zatrudnionych tymczasowo. Prognozujemy, że wzrost utrzyma się na podobnym poziomie około 20%, a na pewno nie mniejszym niż 15% - mówi Anna Wicha.

Warto pracować nad rozwiązaniami systemowymi, które w sposób szerszy obejmą zagadnienia pracy tymczasowej i pozwolą większej liczbie osób bezrobotnych skorzystać z tego typu ofert.

- Rozwiązania IT oraz mobilne jak np. Adecco Jobs - uruchomiona niedawno przez nas aplikacja na smartfony - za pomocą których będziemy mogli publikować oferty pracy, czy dostęp do bazy osób bezrobotnych - to tylko niektóre z pomysłów jakie mogą usprawnić proces rekrutacyjny i znacznie wpłynąć na wzrost popularności elastycznych form zatrudnienia. dodaje Anna Wicha.