Perła w koronie


 

Firma Adecco Poland została wyróżniona przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz redakcję magazynu „Polish Market” w IX edycji rankingu  najdynamiczniej i najefektywniej rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Adecco, światowy lider wśród firm świadczących kompleksowe usługi z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz doradztwa personalnego, zdobył tytuł Perła Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Duże.

 „Perły Polskiej Gospodarki” to coroczny ranking polskich przedsiębiorstw, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły co najmniej 100 milionów złotych - Perły Duże lub 1 miliard złotych - Perły Wielkie. O miejscu w rankingu decydują m.in. rentowność obrotu, stopa zwrotu z aktywów oraz kapitału własnego i wskaźnik ogólnego zadłużenia. Od dziesięciu lat metodologia rankingu, opracowana przez badaczy z INE PAN, jest niezmienna. Wyboru Pereł dokonuje komputer w oparciu o algorytm przygotowany przez INE PAN oraz nadesłane przez firmy dane. Oznacza to, że ranking nie jest tworzony na podstawie subiektywnych ocen. Za perłę polskiej gospodarki uznaje się firmę, która spełnia minimum każdego z siedmiu cząstkowych kryteriów efektywności. W rankingu, uznawanym najbardziej obiektywny barometr polskiej gospodarki, wzięło udział ok. 2000 firm.


- Perłami Polskiej Gospodarki nazwane są firmy, które spośród wszystkich działających w Polsce, wyróżniają się dużą dynamiką rozwoju, płynnością finansową i wydajnością pracy. Kryteria biznesowe na podstawie których powstał ranking, świadczą o kondycji przedsiębiorstwa - nie może być lepszej rekomendacji, zwłaszcza, że funkcjonujemy w trudnej sytuacji gospodarczej gdzie firmy bardziej koncentrują się na podnoszeniu efektywności pracy niż wzroście zatrudnienia  – mówi Anna Wicha, dyrektor generalny Adecco Poland.