Podsumowanie roku 2011 oraz prognozy na rok 2012Grażyna Chmielowska Dyrektor Sprzedaży i Operacji Adecco Poland

W jakich branżach odnotowali Państwo największe wzrosty i z czego one wynikają?
Największe wzrosty odnotowaliśmy w branży chemical&farma ze względu na rozpoczęcie współpracy z Firmą Reckitt Benckiser. Aktualnie mamy tam 700 pracowników. Bardzo dobrze rozwija się również branża IT, którą dokładnie przeanalizowaliśmy przeprowadzając szczegółowe badanie tego sektora. Wyniki pozwoliły nam ustalić jakie profile kandydatów są najbardziej pożądane przez pracodawców z tego sektora oraz jakie są ich potrzeby w zakresie zatrudnienia. Ponadto w tym roku rozpoczęliśmy ścisłą współpracę operacyjną z firmą Modis, która należy do Grupy Adecco i posiada duże doświadczenie w sektorze IT na którym zamierzamy mocno koncentrować się w przyszłym roku.

W jakich branżach odnotowali Państwo najmniejsze (najmniej spodziewane) wzrosty lub straty i z czego one wynikają?
Największy spadek sprzedaży odnotowaliśmy w branży telekomunikacyjnej. Wynikało to z decyzji jaką podjęliśmy na początku 2011 roku - zakończyliśmy współpracę z jednym z największych klientów w tym sektorze. Jej skalę dobrze obrazuje liczba 1700 pracowników jakich dostarczaliśmy temu klientowi. Była to strategiczna decyzja Adecco, która zakładała koncentrację współpracy tylko na profitowych, zgodnych z polityką firmy projektach. Wiemy, że w IV kwartale 2011, również nasza czołowa konkurencja podjęła taką samą decyzję w stosunku do tego klienta.

Jak ocenia Pani miniony rok w porównaniu do lat ubiegłych? Jak ocenia Pani sytuację całej branży w 2011 roku ? Jakie wydarzenia z 2011 roku miały największy wpływ na rozwój branży, a jakie go hamowały?
Rok 2011 był dla naszej branży rokiem ciekawym. Informacje o kryzysie hamowały wiele decyzji klientów, powodowały dużą ostrożność w kwestii nowych inwestycji jak i zatrudniania pracowników. Pracodawcy chętniej korzystali z pracy tymczasowej, co dawało im poczucie bezpieczeństwa na wypadek nagłego obniżenia koniunktury. Dzięki temu nasza branża odnotowywała stabilny rozwój. Jednak tsunami w Japonii przyniosło pierwsze spadki, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym i elektronicznym. Przez kilka tygodni brakowało półfabrykatów i części do produkcji co spowodowało obniżenie lub wstrzymanie produkcji u wielu klientów w Polsce. W efekcie miało to chwilowo negatywny wpływ na naszą branżę. Duże wpływ na kondycję naszej branży miała tzw. "Ustawa antykryzysowa" w ramach, której od sierpnia 2011 roku zaczęły upływać 24-miesięczne okresy zatrudnienia pracowników na podstawie kolejnych umów na czas określony. Firmy stanęły przed dylematem, co dalej z pracownikami zatrudnionymi na umowy czasowe. Większość przedsiębiorców zdecydowała się kontynuować współpracę z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów na czas określony, jednak nie była gotowa na poniesienie ryzyka zatrudnienia pracowników na czas nieokreślony. Firmy obawiały się niestabilnego otoczenia makroekonomicznego i zwiększenia kosztów w przypadku ewentualnych redukcji zatrudnienia. Skoncentrowały sie więc na rozwiązaniach elastycznych i ostrożnej polityce szacowania przychodów wobec zwiększonego zatrudnienia. Dlatego dla tych przedsiębiorców Adecco przygotowało opracowania i opinie prawne m.in. kancelarii prawnej CMS Cameron McKenna oraz spotkania. Ich celem było przekazanie informacji o rozwiązaniach umożliwiających opracowanie najbardziej optymalnej polityki zatrudnienia dla danej firmy. Finalnie część firm zdecydowała się na zatrudnienie pracowników na własnym etacie, co było dla naszej branży zaskoczeniem - świadczyło albo o dużej pewności i stabilności produkcji tych klientów w roku 2012 albo o gotowości do podjęcia ryzyka, którego - jak deklarowali przedsiębiorcy - bardzo się obawiali.

Mimo wszystko, rok 2011 przebiegł pod znakiem dynamicznego rozwoju. Obserwowaliśmy także zainteresowanie i działania przygotowawcze firm międzynarodowych do inwestycji w Polsce. Ciekawym spostrzeżeniem jest również zdecydowanie większa, niż w latach ubiegłych, liczba przetargów u klientów międzynarodowych obejmujących również Polskę. Świadczy to przede wszystkim o tym, że koncerny międzynarodowe szczególnie mocno koncentrują swoje działania na obniżaniu kosztów dostawców. Dzięki współpracy z jednym dostawcą w wielu krajach mogą liczyć na efekt skali, co pozwala im na obniżenie cen i kosztów współpracy przy zachowaniu oczekiwanych przez firmy standardów jakościowych. Sądzę, że coraz częściej firmy międzynarodowe będą podążały w tym kierunku, zmniejszając lokalną decyzyjność HR w zakresie doboru dostawców.

Jakie wydarzenia mogłyby wpłynąć na poprawę sytuacji branży w 2012 roku, co Pani zdaniem powinno/mogłoby się zmienić aby sytuacja branży poprawiła się?
Naszą branżą szczególnie mocno rządzi koniunktura na rynku. Na pewno na poprawę sytuacji w branży mogłyby wpłynąć regulacje prawne np. wydłużenie okresu zatrudnienia pracowników tymczasowych z 18 do 24 miesięcy. Zaobserwowaliśmy również zmianę nastawienia i działania największych firm z branży jeśli chodzi o politykę marżową za wykonywane usługi. To bardzo pozytywny trend. Czas walki cenowej, w której Adecco od początku nie brało udziału, dobiega końca. Dziś decydować będzie głównie, jakość oferowanego serwisu z korzyścią dla branży i klientów.

Przewidywania, prognozy na rok 2012 w kontekście ogólnych wyników, a także rozwoju/wzrostu poszczególnych branż.

  • Znaczne podwyższenie najniższego wynagrodzenia, podniesienie składki rentowej w lutym 2012 zdecydowanie wpłynie na wyhamowanie podwyżek dla pracowników.
  • Intensywny rozwój branży IT. Centra BPO, ITO będą ukierunkowywały się w stronę bardziej skomplikowanych operacji niż te, które świadczą obecnie.
  • Branża handlowa, wielkopowierzchniowa ze względu na wiele rozpoczętych inwestycji, będzie w nowym roku rozwijać się bardzo mocno zarówno w Polsce jak i w Europie Wschodniej.
  • Branża farmaceutyczna może nie odnotować dynamicznego wzrostu, przewidujemy raczej stabilny rozwój. Ponadto aktualne zmiany w prawie mogą mieć negatywny wpływ na jej kondycję w 2012 roku.
  • Branża finansowa, ubezpieczeniowa - niestety przewidywania są negatywne. Już w tym roku obserwowaliśmy zawieszenie w IV kwartale wielu projektów planowanych na przyszły rok.
  • Branża motoryzacyjna - przewidywania rynkowe są raczej spadkowe, choć Nasi klienci w większości wypadków deklarują stabilną sytuację. Pamiętajmy, że to pierwsza branża, która mocno hamuje przed kryzysem i jako pierwsza wzrasta, kiedy kryzys się kończy. Jest barometrem Naszej gospodarki.