Polak odpowiada za rekrutację na Zimowe Igrzyska w SocziDo planowanych Igrzysk Zimowych w Soczi pozostał niespełna miesiąc, a już teraz mamy do czynienia z mocnym polskim akcentem w kontekście przygotowań i powodzenia tego wydarzenia. Z ramienia Adecco Group za koordynację programu rekrutacyjnego pracowników tymczasowych, w sumie 5,500 tysięcy osób, odpowiada Polak – Przemysław Osuch, dotychczasowy Business Development Director w Adecco Poland .

Przemysław Osuch, który pełnił dotychczas funkcję Business Development Director w Adecco Poland, koordynuje projekt rekrutacji w sumie 5,500 tysiąca pracowników tymczasowych do obsługi Zimowych Igrzyska Olimpijskich w Soczi, które rozpoczną się 7 lutego 2014 r. W tej grupie pracowników tysiąc osób to managerowie o ponad 100 profilach specjalistycznych, odpowiadających za zarządzanie procesem przygotowań do Igrzysk. Pozostałe osoby, w sumie ponad 4 tysiące, to pracownicy średniego i niższego szczebla.

Proces rekrutacyjny rozpoczął się już pod koniec 2012 r., który w pierwszej kolejności miał na celu zatrudnienie pracowników do wydarzeń promocyjnych i testowych zaplanowanych na okres zimowy 2012/2013 r. Do końca 2013 r. odbywały się rekrutacje związane z dedykowanymi osobami do pracy przy obsłudze samych już Igrzysk w Soczi.

- Na miesiąc przed Igrzyskami zakończyliśmy prawie cały projekt rekrutacyjny wszystkich pracowników, którzy będą odpowiedzialni za obsługę wydarzenia. Zdecydowana większość z 5,500 tysiąca zatrudnionych stanowią Rosjanie. Wynika to przede wszystkich z faktu, że formalności związane z pozyskiwaniem pozwolenia na pracę po stronie rosyjskiej są procesem skomplikowanym. Niemniej jednak część z pracowników to specjaliści z zagranicy, kilku pracowników pochodzi również
z Polski
mówi Przemysław Osuch, Dyrektor Programu Rekrutacji Pracowników Tymczasowych Soczi 2014.

Przygotowania i koordynacja procesu rekrutacyjnego na Igrzyska w Soczi to spore wyzwanie, z racji na lokalizację, specyfikę regionu i dotychczasowy brak doświadczeń miasta w organizacji tego typu przedsięwzięć, szczególnie w kontekście odpowiedniej kadry i infrastruktury.

- Największym wyzwaniem, z mojej perspektywy, jako koordynatora procesu rekrutacji na Igrzyska
w Soczi było „sprowadzenie” odpowiedniej liczby pracowników. Dotychczas miasto było kojarzone jako popularne raczej wśród Rosjan letnie uzdrowisko. W momencie rozpoczęcia przez nas projektu rekrutacji region nie posiadał wystarczających zasobów ludzkich, które mogłyby odpowiedzieć
na potrzeby organizatorów -
podkreśla Przemysław Osuch. W tym celu większość zatrudnionych pracowników to osoby na co dzień mieszkające w innych regionach Rosji, które zostały przez nas specjalnie w tym celu „zaimportowane” do Soczi - dodaje.

Adecco Group, za pośrednictwem Adecco Russia, pełni rolę oficjalnego i wyłącznego dostawcy pracowników tymczasowych na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane z Komitetem Organizacyjnym Igrzysk pod koniec 2012 r.