Praca w niedziele i święta zwiększy konkurencyjność polskich pracowników


Jednym z antidotum na spowolnienie gospodarcze i walkę z bezrobociem, szczególnie wśród osób młodych mają być zmiany w Kodeksie pracy w zakresie rozszerzenia katalogu profesji, których wykonywanie dopuszczane jest w niedziele i święta. Dzięki temu rozwiązaniu nie tylko zwiększy się konkurencyjność polskiego rynku pracy na arenie międzynarodowej, ale także zostaną stworzone nowe etaty, a zmiany te znacząco usprawnią działanie przedsiębiorstw globalnych z krajów gdzie obowiązuje inny kalendarz świąt.

Komentuje Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland

Nowe propozycje w Kodeksie pracy

Sejm zajmuje się obecnie nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie rozszerzenia katalogu profesji, które mogą być wykonywane w niedziele i święta. Autorzy projektu proponują by dopuścić w ustawie możliwość wykonywania pracy w tych dniach na rzecz zagranicznych przedsiębiorstw działających globalnie, w których obowiązują różne kalendarze świąt i strefy czasowe. Zastrzegają jednak, że proponowane zmiany dotyczyć mają jedynie pracy wykonywanej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz jedynie w sytuacji występowania odmiennych dni wolnych od pracy u pracowników i pracodawców. Pierwsze czytanie projektu nowelizacji odbyło się 30 sierpnia br., obecnie trwają nad nim prace w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.

Obowiązujące regulacje Kodeksu pracy nie uwzględniają zmian, jakie nastąpiły w gospodarce w ostatnich latach, dlatego tak ważne jest wprowadzenie do Kodeksu pracy korekt, które pozwolą Polsce uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku globalnym – mówi Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland.

Zmiany te w szczególności dotyczą prac przy świadczeniu usług transgranicznych przez międzynarodowe podmioty działające na rynku globalnym i posiadające centra usług Polsce.

- Dzięki wprowadzeniu poprawek nie tylko zostaną zachowane obecne miejsca pracy w sektorze usług biznesowych, których liczbę szacuje się obecnie na ok. 200 tys., ale również pomoże to stworzyć nowe etaty oraz poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy w tym obszarze, zachęcając przedsiębiorstwa działające na wielu rynkach do kolejnych inwestycji w centra usług w Polsce – dodaje Anna Wicha.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami praca w niedziele i święta jest zabroniona dla wszystkich podmiotów, dodatkowo obejmując także placówki handlowe, których praca jest zakazana w święta z pewnymi wyjątkami. Kodeks pracy dopuszcza pracę w te dni, ale tylko w poszczególnych jej rodzajach – dozwolone jest pracowanie między innymi podczas akcji ratowniczych, w transporcie i komunikacji, w pracy zmianowej, w gastronomii, czy też przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób. Praca w niedziele i święta jest również możliwa, jeżeli pracownika obowiązuje tzw. weekendowy system wykonywania pracy, w którym pracownik wykonuje pracę jedynie w piątki, soboty, niedziele i święta.

Korzyści płynące ze zmian

Pracodawca może posiłkować się regulacjami dotyczącymi dozwolonej pracy w niedziele i święta, która jest pracą zmianową lub w ruchu ciągłym, ale nie zawsze jest to możliwe. Wprowadzenie zmian do Kodeksu pracy pozwoli na stworzenie modeli, w ramach których pracownicy pracować będą
w różnych systemach czasowych, co już jest możliwe w wielu krajach.

- W dalszej perspektywie może to skłonić większą liczbę przedsiębiorstw globalnych do przeniesienia do Polski centrów swoich usług, które już w tej chwili zaczynają się przyglądać polskiemu rynkowi, jako atrakcyjnemu pod względem wykwalifikowanych pracowników. Dzięki tym zmianom powstanie dużo więcej nowych miejsc pracy, a praca w niedziele i święta będzie lepiej zorganizowana, gdyż odbywać się będzie w ramach 40 godzinowego czasu pracy i będzie regulowana grafikiem, co znacznie wpłynie na komfort pracowników – podsumowuje Anna Wicha z Adecco Poland.