Program CEO for 1 Month w PolsceAutor: Krzysztof Zajkowski, Marketing Manager w Adecco Poland

1. W serwisach z ogłoszeniami o pracę jakiś czas temu pojawiło się ogłoszenie
na stanowisko Dyrektora Generalnego Adecco Poland. W wymaganiach pojawił się zapis, że poszukują Państwo studenta bądź świeżo upieczonego absolwenta. Czy mogą Państwo nam zdradzić co kryje się za tym dość zaskakującym ogłoszeniem? Jak wygląda proces rekrutacyjny w ramach tego projektu? Ile osób aplikowało na wspomniane stanowisko? Kiedy planujecie Państwo zakończyć cały proces rekrutacyjny?

Kolejny już rok z rzędu stoimy przed wyzwaniem, aby zmierzyć się ze zjawiskiem bardzo wysokiego bezrobocia wśród osób młodych, a ten problem dotyczy również Polski. Niezmiernie ważne w tym przypadku jest aktywne komunikowanie się z potencjalnymi kandydatami na rynku pracy, stąd właśnie decyzja o kontynuowaniu przez nas zainaugurowanego w 2013 roku projektu Adecco Way to Work oraz zainicjowanie po raz pierwszy w Polsce programu CEO for 1 Month. Program zakłada, że zwycięzca zostanie przez miesiąc zatrudniony na stanowisku CEO Adecco Poland.

Jeśli chodzi o proces rekrutacji to 4 maja br. zakończyliśmy pierwszy etap programu.
W sumie zarejestrowało się prawie 302 kandydatów. Co do profilu kandydatów,
to większość zgłoszeń reprezentują osoby bez doświadczenia. Jako ciekawostkę dodam,
że swoją aplikację przesłała dojrzała osoba, która w trakcie swojej kariery pełniła już funkcję CEO. Z założenia w programie CEO for 1 Month może wziąć udział każdy,
ale poszukujemy kandydata, który będzie miał ciekawą osobowość, dobrze rozwinięte
tzw. kompetencje miękkie oraz potencjał i cechy charakteru pozwalające na odnoszenie sukcesów w przyszłości. Jednak jedynym, wiodącym formalnym wymogiem jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Podkreślam, że nie ma innych twardych kompetencji, które musi mieć kandydat, aby mógł wziąć udział w procesie rekrutacji.
W związku z powyższym, z mojego punktu widzenia, już sam pomysł na nietuzinkową formę przesłanej aplikacji, mógł być elementem budującym przewagę nad innymi kandydatami. W ogłoszeniu celowo pisaliśmy o CV i liście motywacyjnym, lecz
o wymaganym formacie nadsyłania aplikacji nic nie wspomnieliśmy. Nic nie stało
na przeszkodzie, aby zamiast DOC czy PDF był to np. film na YouTube.

Aplikacja do zakończonego właśnie pierwszego etapu, to początkowy element procesu selekcji. W drugiej połowie maja rozpocznie się kolejny etap i będzie on polegał
na odbyciu rozmów telefonicznych oraz kwalifikacyjnych z wybranymi przez nas kandydatami. Na najlepszych czekają testy, kompleksowe Assessment Center, a na finałową trójkę spotkanie 1-na-1 z naszym obecnym CEO.

2. Jaki zadania ma realizować osoba pełniąca przez miesiąc funkcje dyrektora generalnego Adecco Poland?

Jeśli chodzi zatrudnienie i zakres odpowiedzialności osoby, która zwycięży w ramach naszego programu, to obowiązki będą pełnione w porozumieniu z obecnym Dyrektorem Generalnym Adecco Poland, Anną Wicha. Zaznaczam jednak, że decyzje podejmowane przez zwycięzcę będą miały „moc sprawczą” i będą wiążące dla organizacji. Jest to ważne założenie, które ma sprawić, że laureat rzeczywiście poczuje, że znalazł się na fotelu CEO oraz na jego lub jej barkach ciąży prawdziwa odpowiedzialność.

3. Czy przewidujecie Państwo nowe role w strukturach firmy Adecco Poland po miesiącu trwania projektu? Czy istnieją dalsze etapy projektu?

W ramach programu zwycięzca będzie mógł pełnić funkcję CEO Adecco Poland przez okres od 1 do 31 lipca 2015 r. z wynagrodzeniem 20 000 PLN brutto. Jeśli zaś chodzi o szanse zatrudnienia zwycięzcy programu w Polsce, to jest ona bardzo realna i jeśli dana osoba sprawdzi się w naszej organizacji, będzie miała okazję związać się z Adecco Poland
na dłużej. Nie mogę obiecać, że będzie to od razu kierownicze stanowisko, ale historia chociażby naszej Pani Prezes, która zaczynała w Adecco Poland od funkcji konsultanta, pokazuje, że wszystko jest możliwe.