Specjalistów IT zatrudnimy od zarazW ciągu nadchodzących 12 miesięcy, 68% przedsiębiorstw z branży IT planuje zatrudnić nowych pracowników. Podobnie jak w 2011 r. najbardziej poszukiwanym pracownikiem w branży będzie programista. Takie m.in. wnioski płyną z raportu z badań Adecco Poland przeprowadzonych pod koniec 2011 r. na firmach z branży IT przez PMR Research.

- Celem badań była diagnoza potrzeb branży IT w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i doradztwa personalnego, które odzwierciedlają prognozy dotyczące rozwoju całej branży w 2012 r. – podkreśla Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland. - W związku z tym, że staramy się stale dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się potrzeb rynku, zależało nam na tym pozyskać bieżące informacje na temat preferencji obecnych i potencjalnych klientów. Wyniki pozwoliły nam ustalić m.in. jakie profile kandydatów będą najbardziej pożądane przez pracodawców z tego sektora oraz jakie są ich potrzeby i bariery w zakresie zatrudnienia oraz bieżącej współpracy z takimi firmami jak Adecco. Z naszych analiz wynika, że rozwojowi branży IT w 2012 r. będą sprzyjały inwestycje w centra BPO, ITO, które będą ukierunkowywały się w stronę bardziej skomplikowanych operacji niż te, które świadczą obecnie.

Plany zatrudnieniowe w branży IT w 2012 r.
W ciągu nadchodzących 12 miesięcy, 68% badanych przedsiębiorstw z branży IT planuje zatrudnić nowych pracowników. Nadal najbardziej poszukiwanym pracownikiem w branży jest programista – 46% badanych wskazało na tą potrzebę. 14% badanych deklaruje chęć poszukiwania pracowników na stanowisko handlowiec, a 10% na specjalista do spraw wdrożeń.


Rys. Plany zatrudnieniowe w 2012 r.

W ramach badania zapytano przedstawicieli firm również jakie stanowiska są szczególnie trudne do obsadzenia. Trudności napotkano w rekrutacji odpowiednich osób na stanowisko programisty (24% wskazań). Wart uwagi jest również fakt, że następne w kolejności trudności obsadzenia wymieniono stanowisko handlowca (9% wskazań). Warto wskazać, iż mimo że nie jest ono bezpośrednio związane z zadaniami merytorycznymi w branży IT (jak produkcja oprogramowania czy też realizacja usług z tego zakresu) to jednak może być jednym z kluczowych pozycji w firmie.


Rys. Stanowiska szczególnie trudne do obsadzenia w 2011 r.

Outsourcing usług doradztwa personalnego
Analiza skali korzystania z usług firm doradztwa i outsourcingu personalnego w branży IT wskazuje, iż ponad połowa badanych firm IT (56%) deklaruje posiadanie doświadczeń we współpracy z firmami oferującymi swe usługi obszarze HR.

Wśród firm, które korzystały z usług podmiotów oferujących doradztwo personalne najbardziej popularną usługą jest rekrutacja i selekcja pracowników na stałe (79% wskazań). Należy wskazać na dwie kolejne ważne usługi w zakresie HR, z których korzystają firmy w branży IT. Jest to Direct & Executive Search (popularnie zwane Headhuntingiem) oraz rekrutacja pracowników tymczasowych (odpowiednio 21% i 18%).

Wśród firm, które wzięły udział w badaniu 40% stanowiły firmy zatrudniające od 51 do 99 pracowników, natomiast 1/3 badanych to przedsiębiorstwa zatrudniające od 100 do 249 pracowników. 27% firm znajdujących się w próbie to przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 osób.