W Lublinie praca od ręki – absolwenci pilnie poszukiwaniW Lublinie praca od ręki – absolwenci pilnie poszukiwani

Adecco Poland w województwie lubelskim obserwuje stałe zapotrzebowanie
m.in. na pracowników dedykowanych do sektora produkcyjnego. Tylko w dwóch firmach zlokalizowanych w Lublinie i okolicach Adecco ma do zaoferowania 80 nowych miejsc pracy. Według prognoz Adecco w ciągu najbliższych miesięcy także w innych zakładach zatrudnienie będzie rosło. Pracodawcy w tym regionie zmagają się z coraz większym problemem związanym z brakiem pracowników, szczególnie absolwentów szkół o profilu technicznym.

Jak informuje Urząd Statystyczny w Lublinie stopa bezrobocia w województwie lubelskim
we wrześniu 2014 r. wyniosła 12,4%, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw w tym samym czasie wyniosło 3 399,45 zł, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych sięgała prawie 114 tys. osób.

Według danych BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) w II kwartale 2014 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie lubelskim liczyła 1 099 tys. osób. Aktywni zawodowo w województwie stanowili 6,3% ogólnej liczby osób aktywnych zawodowo w kraju. W tym samym okresie GUS w Lublinie odnotował 865 tys. osób biernych zawodowo. Warto odnotować, że zgodnie z badaniem BAEL wskaźnik obciążenia pracujących osobami niepracującymi w województwie lubelskim (w przeliczeniu na 1 000 pracujących) wyniósł 991 i zwiększył się w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (968) oraz w porównaniu do poprzedniego kwartału (985).

Pomimo coraz liczniej pojawiających się lokalnych ofert pracy, pracodawcy zmagają się z coraz częstszym problemem związanym z odczuwalnym deficytem kandydatów do pracy w regionie.

- Z naszych analiz wynika, że w samym województwie lubelskim z miesiąca na miesiąc sukcesywnie przybywa ofert pracy. Pracodawcy, z którymi współpracujemy w regionie, deklarują nie tylko zauważalne zwiększenie liczby nowych stanowisk, ale również oferują konkurencyjne wynagrodzenie, które jest oferowane nie tylko osobom z doświadczeniem, ale również osobom młodym, dopiero po zakończeniu edukacji – podkreśla Grzegorz Banach, Kierownik Biura Adecco Poland w Lublinie. – Niestety, pomimo tych deklaracji w dalszym ciągu rejestrujemy deficyt potencjalnych pracowników do pracy. Szczególnie problemowe to jest w przypadku absolwentów z niewielkim doświadczeniem zawodowym. Obecnie największe zapotrzebowanie obserwujemy na takich stanowiskach jak: pracownik utrzymania ruchu, operator maszyn, monter podzespołów, mechanik, serwisant, elektryk, lakiernik, magazynier- operator wózka widłowego. Posiadamy również oferty pracy dla spawaczy – dodaje.

Poza wykształceniem, dobrą znajomością przyrządów pomiarowych i rysunku technicznego, skala doświadczenia tego typu pracowników nie odgrywa kluczowej roli. Istotnym elementem decydującym o podjęciu zatrudnienia jest też motywacja i zdolności manualne. Mile widziane jest oczywiście wcześniejsze doświadczenie zdobyte w produkcji, ale nie jest ono koniecznym i decydującym warunkiem.

Na terenie województwa lubelskiego bez problemu mogą uzyskać zatrudnienie absolwenci techników i szkół zawodowych technicznych, ale także Politechniki Lubelskiej – szczególnie Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektrotechniki i Informatyki. Równie dobrą opinią cieszą się absolwenci dawnego Technikum Mechanicznego, a obecnie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Krasnystawie.

- Wzrost zamówień w największych firmach z sektora produkcyjnego w Polsce spowodował,
że od początku tego roku zarejestrowaliśmy znaczące zainteresowanie dodatkowymi miejscami pracy. To, co powinno przekonać potencjalnych pracowników do podjęcia pracy w tym regionie, to nie tylko samo wynagrodzenie, ale również możliwości w dłuższej perspektywie znalezienia stałego zatrudnienia. Bardzo często jest tak, że zatrudnienie za pośrednictwem Agencji Pracy jest pierwszym krokiem do stałego zatrudnienia w danym zakładzie pracy
mówi Grzegorz Banach z Adecco Poland.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem swojej aplikacji proszone są o kontakt z Adecco:

  • W lubelskim biurze: ul. Peowiaków 10/1, 20-007 Lublin (katarzyna.wiacek@adecco.com, tel. 81 460 29 62 , 81 532 33 66)
  • Na stronie www: http://www.adecco.pl
  • Poprzez bezpłatną aplikację Adecco Jobs in Poland na smartfony dostępną na stronie http://www.adecco.pl