Wynagrodzenia białych kołnierzyków w Polsce – raport płacowy Adecco PolandPod koniec 2013 r. Adecco Poland przeprowadziło badanie w oparciu o dane bazujące
na ponad 24 tysiącach przeprowadzanych rekrutacji w ciągu całego zeszłego roku. Efektem tych prac jest obszerna publikacja stanowiąca podsumowanie wynagrodzeń praktycznie wszystkich możliwych stanowisk administracyjnych i biurowych reprezentowanych przez większość branż w Polsce.

- Raport przygotowaliśmy w oparciu o własne dane bazujące na ponad 24 tysiącach przeprowadzanych rekrutacji w 2013 roku. Przy tym wykorzystaliśmy kilka źródeł informacji, byli
to: kandydaci uczestniczący w aktualnych procesach rekrutacyjnych, wynagrodzenia oferowane przez naszych klientów, doświadczeniu konsultantów oraz wyrywkowych wywiadach telefonicznych przeprowadzonych z grupą kilkuset osób zarejestrowanych w naszej bazie danych kandydatów. Dodatkowo te informacje zostały wsparte ogólnodostępnymi danymi na portalach poświęconych pracy, wynagrodzeniom oraz gospodarce
powiedziała Anna Wicha, Dyrektor Generalny Adecco Poland.

Tym samym udało się stworzyć możliwie najbardziej przekrojową i uniwersalną publikację podsumowującą cały 2013 r. pod kątem proponowanych i realnych wynagrodzeń pracowników biurowych.

Raport ten może być pomocny pracodawcom dostarczając informacje przekrojowe, uniwersalne oraz będących bazą do dalszego i bardziej szczegółowego planowania polityki wynagrodzeń, czy budżetów działów personalnych.

Z kolei potencjalnym kandydatom oraz studentom zaczynającym swoją karierę raport może służyć jako zbiór informacji, na jakich stanowiskach wynagrodzenia są wyższe, gdzie warto szukać pracy,
w jakim kierunku się kształcić, bądź może pokazać w jakim miejscu na osi płac znajdują się i gdzie ewentualnie mogą szukać poprawy swojej sytuacji finansowej.

Raport „Wynagrodzenia białych kołnierzyków w Polsce – podsumowanie 2013” stanowi pierwsze tego typu opracowanie Adecco Poland.