Adecco Field Marketing świadczy usługi z zakresu outsourcingu sprzedaży, merchandisingu oraz audytów i wsparcia procesów okołosprzedażowych (np. akcji promocyjnych).

Działania Adecco Field Marketing oparte są na czterech fundamentach:
 • Wiedza i doświadczenie rynkowe (Business Expertise),
 • Wielostopniowy proces rekrutacyjny (Recruitment Perfection),
 • Wykorzystanie nowoczesnych technologii (Technologies),
 • Przestrzeganie standardów korporacyjnych (Corporate Standards).
W ramach wsparcia usług sprzedażowych, Adecco Field Marketing buduje i koordynuje pracą zespołów terenowych, dbając o realizację określonych celów. Jako pierwszy podmiot na polskim rynku, Adecco Field Marketing wprowadziło innowacyjną usługę Perfect Store Execution, w ramach której odpowiada bezpośrednio za parametry DPSMV i jest wynagradzany w zależności od poziomu ich realizacji.

Usługi Adecco Field Marketing obejmują:

I. Sprzedaż i Merchandising

Pre-Selling
 • Budowane przez Adecco Field Marketing zespoły terenowe łączą profesjonalne kompetencje sprzedażowe z technikami negocjacyjnymi, aby skuteczniej realizować cele sprzedażowe Klienta w punktach sprzedaży. Pracownicy terenowi zbierają zamówienia, odpowiadają za realizację planogramów oraz budują trwałe relacje z zespołami zarządzającymi powierzchnią sklepową.
Van-selling
 • Zespoły Adecco Field Marketing oferują kompleksowe wsparcie wszystkich procesów sprzedaży bezpośredniej. Wykorzystanie zaawansowanych technologii mobilnych pozwala na bieżąco organizować pracę zespołów terenowych, koordynować realizację planowanych wizyt i analizować wykonane zadania w czasie rzeczywistym.
Merchandising
 • Zespoły terenowe Adecco Field Marketing zarządzają bieżącą ekspozycją towaru w punktach sprzedaży, dbając o dostępność i atrakcyjny układ asortymentu na półkach. W ramach współpracy, zespoły Adecco Field Marketing odpowiadają za wszystkie procesy związane z zarządzaniem półką i zapasami, egzekucją ustaleń centralnych, planogramów i standardów kanałowych.

II. Audyty i badania rynkowe

Produkty własne

 • Analiza bieżącej sytuacji produktów marki w punktach sprzedaży. Zdefiniowanie słabych i mocnych stron realizacji dotychczasowych działań sprzedażowych i okołosprzedażowych oraz analiza szans i zagrożeń dla marki poparte rekomendacjami w celu podniesienia efektywności sprzedaży.
Materiały reklamowe
 • Egzekucja ustaleń dotyczących promocji w punktach sprzedaży. Utrzymanie odpowiedniej ekspozycji materiałów POS oraz kontrola stanu jakości i poprawności wykorzystania elementów graficznych marki.
Produkty konkurencji
 • Analiza porównawcza produktów i ekspozycji konkurencyjnych marek w ramach punktów sprzedaży. Porównanie słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń.
Mystery Shopping
 • Badanie jakości obsługi i standardów usług świadczonych na rzecz Klienta w punktach sprzedaży. Prowadzenie dodatkowych szkoleń dla pracowników i modyfikacja przyjętych standardów obsługi, a także weryfikacja skuteczności przestrzegania nowych ustaleń.

III. Promocje

Demonstracje
 • Organizacja i koordynacja pracy promotorów marki w terenie. Zespoły Adecco Field Marketing zarządzają strefami marki zarówno w punktach sprzedaży, jak i podczas niestandardowych akcji w miejscach atrakcyjnych dla klienta końcowego (ulice, plaże, obiekty sportowe).
Sampling
 • Wsparcie akcji promocyjnych w formie specjalnych stref testowych dla produktów marki w punktach sprzedaży lub innych popularnych miejscach.
Programy ambasadorskie
 • Tworzenie zespołów i koordynacja działań tzw. ambasadorów marki w punktach sprzedaży. Organizacja szkoleń dla promotorów oraz działania wspierające podnoszenie świadomości marki wśród konsumentów.Adecco Poland - Facebook Adecco Poland - Goldenline Adecco Poland - LinkedIn Adecco Poland - Twitter Adecco Poland - Instagram