Kluczowe korzyści dla firm wynikające z outsourcingu procesów do Adecco Field Marketing to m.in.:

  • Obniżenie kosztów procesów sprzedaży i marketingu,
  • Know-how i specjalistyczna wiedza partnera,
  • Brak problemów związanych z rekrutacją i rotacją pracowników terenowych,
  • Brak biurokracji i odpowiedzialności za pracowników,
  • Obniżenie kosztów zatrudnienia pracowników terenowych oraz kadry zarządzającej procesami sprzedaży,
  • Przekazanie procesów związanych z realizacją świadczeń socjalnych, urlopów i zwolnień chorobowych firmie zewnętrznej,
  • Ograniczenie kosztów związanych z wyposażeniem pracowników zakupem narzędzi pracy – samochodów, laptopów.Adecco Poland - Facebook Adecco Poland - Goldenline Adecco Poland - LinkedIn Adecco Poland - Twitter Adecco Poland - Instagram