Permanent Placement - usługa zatrudnienia stałego 


Usługi Adecco Poland w zakresie zatrudnienia stałego

Zatrudnienie Stałe to selekcja i rekrutacja Kandydatów na stanowiska specjalistyczne i kierownicze. Wykorzystując nasze bogate doświadczenie na rynku pracy, zaawansowane metody poszukiwania Kandydatów i ogromnej bazy danych, jesteśmy w stanie dotrzeć do najlepszych specjalistów w swoich dziedzinach.

Dzięki usługom Adecco w zakresie zatrudnienia stałego oraz weryfikacji Kandydatów dokonywanej w trakcie procesu rekrutacyjnego, nasi Klienci mogą mieć pewność kompleksowego podejścia do ich potrzeb oraz efektywnego poszukiwania Kandydatów spełniających ich oczekiwania.

Siłą napędową jest jakość

Dział Rekrutacji Stałych jest zaufanym partnerem dla tysięcy firm w całej Polsce i poza jej granicami. Nasz zespół Konsultantów jest dedykowany do zestawiania oczekiwań najlepszych Kandydatów oraz naszych Klientów.

Dążenie do tworzenia rozwiązań wysokiej jakości wpływa na każdą decyzję, którą podejmujemy - od ludzi do procesów i metodologii – dzięki czemu możemy w pełni realizować podejmowane zadania. O interesy Klientów dbamy, jak o nasze własne: zachowujemy całkowitą poufność i stawiamy jakość na pierwszym miejscu w każdym aspekcie naszej pracy. Naszym celem oraz troską jest również, aby czas realizacji projektu po stronie Adecco wyniósł 4 - 5 tygodni, w trakcie których przygotowujemy Krótką Listę (3 - 5) rekomendowanych Kandydatów na stanowisko.

Oprócz wymiernych rezultatów w postaci rekomendowanych Kandydatów, nasi Klienci zyskują także dodatkowy atut wizerunkowy w postaci narzędzia Employer Branding. Dzięki wysokiej rozpoznawalności marki Adecco jesteśmy atrakcyjnymi partnerami w kontaktach z potencjalnymi Kandydatami. Nieustannie dokładamy wszelkich starań, aby marka Adecco była bardzo pozytywnie kojarzona nie tylko w Polsce ale i za granicą – w tym celu m. in. angażujemy się w działania z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu oraz jesteśmy laureatami wielu prestiżowych plebiscytów jak Perła Polskiej Gospodarki 2011.

Profile firmy i Kandydata – wspólna identyfikacja potrzeb

Każde ze stanowisk wymaga od Konsultantów kompleksowego podejścia oraz dobrej znajomości rynku, dlatego też za każdym razem dążymy do dokładnego zrozumienia wymagań. Poprzez spotkania z Klientem, jesteśmy w stanie uzyskać dokładną ocenę kultury organizacji. Czas poświęcony na zgłębianie tych informacji przekłada się na podejmowanie bardziej trafnych decyzji podczas rekomendacji Kandydatów.

Adecco – łatwy dostęp do dużej puli Kandydatów

Opracowując i wdrażając strategię poszukiwań, zaczynamy od zamieszczania ogłoszeń na stronach internetowych, portalach tematycznych oraz branżowych. Naszym kolejnym krokiem jest networking - wykorzystanie bogatej sieci kontaktów doświadczonych Konsultantów oraz limitowane poszukiwania bezpośrednie.

Adecco zatrudnia Konsultantów o szerokiej sieci kontaktów, charakteryzujących się dużą aktywnością w prowadzeniu poszukiwań. Ponadto biura Adecco połączone są z globalną Bazą Danych AdeccoWeb, która liczy blisko 250 000 profili zawodowych Kandydatów z całej  Polski (obecnie największa baza danych w Europie  Wschodniej). Na tym etapie ustalamy także listę firm, których pracowników zainteresujemy ofertą  pracy. Z listy tej wykluczamy przedsiębiorstwa, które są obecnie Klientami Adecco (hands off), aż do 12 miesięcy po zakończeniu ostatniego procesu rekrutacyjnego dla danej firmy.

Kompleksowa weryfikacja kompetencji

Na pierwszych etapach procesu rekrutacji dokonujemy analizy predyspozycji Kandydatów pod kątem podstawowych wymagań Klienta. Weryfikujemy kompetencje i doświadczenie zawodowe, wykształcenie, znajomość języków obcych oraz umiejętności informatyczne. Na tym etapie istotnym narzędziem jest platforma Xpert® (System Oceny Poziomu Kompetencji), dzięki której możemy szybko i trafnie określić mocne strony Kandydatów oraz ich obszary do rozwoju pod kątem konkretnego stanowiska.  Do następnego etapu przechodzą tylko te osoby, które spełniają określone kryteria.

Oprócz oprogramowania testującego Xpert®, dysponujemy także gamą testów psychometrycznych służących do identyfikacji predyspozycji psychologicznych. Zastosowanie ich w procesie rekrutacji i selekcji pozwala na jeszcze bardziej dokładne dopasowanie Kandydatów do danych stanowisk, co przekłada się na ich późniejszą wydajność, motywację i satysfakcję z pracy.

Profesjonalna selekcja zapewnia wysoką jakość kandydatur

Na proces selekcji Kandydatów składają się liczne, ale istotne kroki – zapoznanie się z CV, wywiady telefoniczne, ocena kompetencji, osobiste rozmowy kwalifikacyjne oraz sprawdzanie referencji.

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną jest etapem polegającym na rozmowach telefonicznych z Kandydatami. Naszym celem jest zainteresowanie najlepszych osób – a nie najbardziej dostępnych – ubieganiem się o pracę w Państwa firmie. Wybrani Kandydaci biorą udział w szczegółowej rozmowie kwalifikacyjnej z Konsultantem odpowiedzialnym za realizację projektu. W rozmowie tej uzyskiwane są informacje, które z punktu widzenia Klienta mają największe znaczenie. Wywiad przeprowadzany z Kandydatem jest zbudowany na bazie pytań biograficznych połączonych z informacjami dotyczącymi zagadnień bieżących. Weryfikacji zostaną poddane kwalifikacje zawodowe, cechy osobowości, istotne kompetencje, aspekty psychologiczno-społeczne, mocne strony oraz obszary do rozwoju.

Wynikiem rozmów są raporty o rekomendowanych przez nas Kandydatach. Zamieszczamy w nich fakty biograficzne, wykształcenie, wykaz szkoleń oraz komentarz Konsultanta dotyczący motywacji Kandydata do zmiany pracy wraz z uzasadnieniem naszej rekomendacji.

Ostatnim, choć nie mniej ważnym krokiem mającym na celu weryfikację kompetencji Kandydatów jest sprawdzanie referencji. Konsultant przygotowuje listę pytań (dla każdego stanowiska), które są zadawane osobom wskazanym przez wybranych Kandydatów w celu uzyskania informacji o charakterze polecającym. Staramy się zbierać informacje metodą 360 stopni.

Przez cały proces rekrutacyjny przyświeca nam myśl, iż Kandydaci powinni nie tylko spełniać wymagania stanowiska, ale także być dopasowani do kultury organizacji. W rezultacie, tylko osoby najbardziej zbliżone do profilu idealnego Kandydata są przedstawiane naszym Klientom.

Gwarantujemy bezpieczeństwo w rekrutacji

Adecco gwarantuje wyniki! Każde zatrudnienie stałe obejmuje co najmniej 3-miesięczną gwarancję. Gwarancja ta wchodzi w życie pierwszego dnia zatrudnienia Kandydata i trwa przez określony okres. W przypadku konieczności jej wykonania, Adecco znajduje optymalne rozwiązanie lub podejmuje poszukiwania nowego Kandydata bez dodatkowych kosztów. Adecco zapewnia swoim Klientom nie tylko samą usługę, ale i wartość dodaną jaką jest pewność osiągnięcia zamierzonych rezultatów.

Profesjonalna realizacja i zarządzanie projektem

W trakcie poszukiwań talentów spełniających określony zestaw kompetencji, dążymy do tego, by nasz Klient miał pewność, że rozumiemy jego specyficzne potrzeby. Jednocześnie istotna jest dla nas dbałość o Kandydatów, poprzez właściwe reprezentowanie ich interesów i uwzględnianie potrzeb rozwoju zawodowego.

Z tego właśnie powodu specjalizujemy się w poszczególnych branżach, dzięki czemu nasi Konsultanci znają ich specyfikę oraz posiadają „know-how” dotyczące specyficznych rynków. Konsultanci Adecco pełnią rolę wspierającego i świadomego doradcy, który dostarcza wskazówek i pomaga w znalezieniu Kandydata i pracodawcy w odpowiednim dla nich obojga czasie. Jesteśmy partnerem, który dostarcza rozwiązania dostosowane do potrzeb w zakresie pozyskiwania talentów i wiedzy w wysoce konkurencyjnym świecie.

Nasi eksperci prowadzą rozmowy i budują silne relacje z Klientami i Kandydatami w następujących dziedzinach:

  • Inżynieria i Stanowiska Techniczne
  • Finanse
  • Prawo
  • Sprzedaż i Marketing
  • Medycyna i Farmacja
  • HR i Administracja

W ramach prowadzenie projektu przez doświadczonego Konsultanta bądź grupy Konsultantów, przejmujemy również na siebie organizację spotkań z wybranymi Kandydatami umożliwiając w tym celu korzystanie z biur Adecco na terenie całej Polski oraz wspieramy Klienta w procesie finalizacji zatrudnienia Kandydata (proces składania oferty zatrudnienia oraz negocjacji).

Doświadczenie Adecco

Obecność Adecco w 80 krajach świata zapewnia naszym Klientom unikatowe połączenie wypracowanej wiedzy, lokalnych doświadczeń, profesjonalizmu oraz narzędzi wspierających procesy rekrutacji niezależnie od kraju, w którym działają.

Wyznajemy zasadę, iż ludzie są największą wartością każdej organizacji. To zdanie podzielają również nasi Klienci, którzy powierzyli oddziałom Adecco ulokowanych w regionach realizację projektów rekrutacyjnych na różnorodne stanowiska.

Naszą siłą są ludzie

Dział Rekrutacji Stałych tworzą ludzie, dla których HR to nie tylko praca, ale także pasja. Naszą siłą jest możliwość czerpania z doświadczeń współpracowników i świadomość, że za każdym z nas stoi silna firma, o ugruntowanej pozycji na rynku usług doradztwa personalnego.

Zespół działu Rekrutacji Stałych rozproszony jest w trzech lokalizacjach w Polsce (Warszawa, Poznań, Wrocław) i składa się z grona wykwalifikowanych Konsultantów o zróżnicowanych zainteresowaniach i doświadczeniach.Adecco Poland - Facebook Adecco Poland - Goldenline Adecco Poland - LinkedIn Adecco Poland - Twitter Adecco Poland - Instagram