Wartości Adecco 


Lepsza praca, lepsze życie

„Better work, better life" to motto naszej długoterminowej strategii biznesowej. Pracujemy nad podniesieniem wydajności pracy i poziomu życia u naszych kandydatów i partnerów, rozwijając ich umiejętności w ramach programów szkoleń i certyfikacji umożliwiających awans na wyższe i lepiej wynagradzane stanowiska. Zapewniamy wysoki poziom usług, gwarantując dokładną analizę wymagań biznesowych każdego klienta i udostępniając umiejętnie wybraną i umotywowaną kadrę o wysokich kwalifikacjach umożliwiających wykonanie określonych zadań.

Naszym celem jest poprawa sytuacji w pracy każdej osoby, a dzięki temu także w domu, podczas wypoczynku – po prostu w życiu.
 
„Better work, better life" to krótka fraza, która w pełni odzwierciedla nasz sposób podejścia do rozwiązywania problemów. Jest to wyraźna deklaracja podkreślająca sposób działania firmy Adecco. Jest to zobowiązanie, które zapewnia partnerom możliwość awansu zawodowego, a klientom — korzystanie z usług na wysokim poziomie.

Hasło „better work, better life" określa oczekiwania klientów i partnerów wobec naszej firmy. Ponadto przypomina nam o sposobach postępowania z partnerami, klientami oraz ze sobą nawzajem.

Dajemy możliwości wzbogacenia swoich umiejętności, postępu w karierze oraz zdobycia doświadczenia. Ciągle poszukujemy nowych rozwiązań a używana technologia pozwala nam wypracować prawdziwą przewagę. Pragniemy, aby nasi kandydaci i klienci czerpali konkretne korzyści ze współpracy z nami, dlatego ciągle inwestujemy by utrzymać pozycję innowatora.

Staramy się tworzyć takie otoczenie, gdzie pracownik ma większe możliwości wyboru i może pracować z partnerem, który oferuje perspektywy rozwinięcia umiejętności. Jesteśmy przekonani, że Adecco pomoże w osiągnięciu przez naszych kolegów, klientów i pracowników wspólnego celu jakim jest „better work, better life”.

Nasze wartości

  Współpraca

Podstawą naszej pracy i wymiany doświadczeń jest szacunek oraz zaufanie.
Współpracujemy ponad granicami – z biurami zlokalizowanymi w krajach na całym świecie. Zespół, zaufanie i talent stanowią najbardziej istotne wartości.

  Koncentracja na Kliencie

Nasza działalność powiązana jest z myślą o klientach, co pozwala jednocześnie łączyć odpowiednich ludzi. Angażujemy się w budowanie długookresowych relacji z naszymi współpracownikami, partnerami i klientami. Koncentrujemy się na ludziach z „gorącym sercem, chłodną głową i pracowitymi rękami”.

  Pasja

Ludzie
to nasza pasja: koledzy z pracy, kandydaci, pracownicy i klienci. Znajdujemy ludziom pracę, dajemy możliwość zdobycia doświadczenia i szansę na budowanie swojej przyszłości. To proste. To, czym się zajmujemy to nie praca, lecz nasza pasja.

  Odpowiedzialność

Nasza uczciwość nadaje sens hasłu ‘better work, better life’ – oraz jednocześnie zapewnia lepszą przyszłość. Jesteśmy zaufanym oraz prawym partnerem w biznesie.
Uczciwość, różnorodność i równość to ważna część naszej działalności.

  Przedsiębiorczość

Nasza pasja powiązana jest z inicjatywą i innowacyjnością.
Popieramy nowe inicjatywy oraz kreatywne i pomysłowe rozwiązania. Stawiamy na stały rozwój.

Nasze zasady przywództwa czyli ludzie, za którymi chcemy podążać
i z którymi chcemy współpracować

  Chłodna głowa

Ludzie, którzy kierują się wartościami, podejmują decyzje, ustanawiają priorytety, którzy potrafią analizować i rozwiązywać problemy i odpowiadają na pytania konkretnie i właściwie, nie kierując się osobistymi przekonaniami.

  Gorące serce

Ludzie, którzy wiedzą jak dotrzeć do serc innych ludzi, są w stanie w pełni wykorzystać potencjał innych, doceniając i szanując ich, oraz są w stanie skupić energię swoich współpracowników i kolegów na wspólnym celu.

  Pracowite ręce

Ludzie, którzy kochają swoją pracę i są gotowi dać z siebie więcej.


Adecco Poland - Facebook Adecco Poland - Goldenline Adecco Poland - LinkedIn Adecco Poland - Twitter Adecco Poland - Instagram