Communication Officer

 • Kategoria
  Marketing i komunikacja
 • Rodzaj umowy
  Praca Tymczasowa
 • Lokalizacja
  Warszawa

Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364

Opis klienta:

Dla organizacji Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) poszukujemy kandydatów.


Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC) jest bezstronną, neutralną i niezależną organizacją, której misją jest ochrona życia i godności ofiar konfliktów zbrojnych oraz udzielanie im pomocy, a także promowanie i zapewnienie poszanowania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

ICRC angażuje się w dwustronny i poufny dialog ze wszystkimi stronami konfliktu, porusza palące kwestie humanitarne oraz wspiera wysiłki dążące do ochrony życia i godności cywilów, a także jeńcow wojennych i osób internowanych oraz rannych.

Biuro ICRC w Polsce działa w ramach odpowiedzi na międzynarodowy konflikt zbrojny w Ukrainie, pomagając w łączeniu rodzin rozdzielonych przez konflikt, wspierając pracę Polskiego Czerwonego Krzyża i propagując poszanowanie zasad Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.


Zakres odpowiedzialności:

 • Projektowanie i wdrażanie działań komunikacyjnych wspierających aktywność organizacji w Polsce i regionie (zgodnie z regionalną strategią komunikacji)
 • Organizacja kampanii komunikacyjnych i sesji informacyjnych na temat Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i związanych z nim zasad (wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem)
 • Kontakt pomiędzy ICRC a mediami w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych takich jak Facebook i Telegram
 • Przygotowywanie materiałów dotyczących działań ICRC w Polsce (posty w mediach społecznościowych, treści audiowizualne)
 • Dostarczanie odpowiednich treści wiodącym mediom (drukowanym, cyfrowym, audiowizualnym, radiowym itd.) w celu promowania zrozumienia dla działań i aktywności ICRC w regionie
 • Uczestnictwo w organizacji wydarzeń medialnych (warsztatów, spotkań z członkami ICRC itp.) oraz w przygotowaniu i wdrożeniu kampanii na temat ochrony znaku Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Współpraca z zespołami komunikacyjnymi ICRC zaangażowanymi w odpowiedź humanitarną na międzynarodowy konflikt zbrojny w Ukrainie
 • Dbanie, aby społeczność ukraińska w Polsce była należycie informowana o wsparciu oferowanym przez ICRC
 • Tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych w języku polskim oraz ukraińskim, identyfikacja dostawców wysokiej jakości usług, takich jak: tłumaczenia, druk itp.
 • Funkcja „rzecznika prasowego” jeśli zajdzie taka potrzeba


Profil kandydata:

 • Min. 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie komunikacji, dziennikarstwa lub relacji z mediami
 • Wykształcenie wyższe (licencjat/magister) w zakresie komunikacji, public relations, dziennikarstwa lub innej adekwatnej dziedziny
 • Biegłość w posługiwaniu się językiem polskim
 • Bardzo dobra znajomość (C1, w mowie i piśmie) języka angielskiego
 • Dobra znajomość języka ukraińskiego
 • Biegłość w posługiwaniu się powszechnie stosowanymi narzędziami informatycznymi (narzędzia komunikacji cyfrowej i multimedialnej)
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, gotowość do wystąpień publicznych
 • Wcześniejsze doświadczenie w pracy w organizacji humanitarnej – mile widziane


Oferujemy:

 • Umowę o pracę za pośrednictwem Adecco Poland
 • Zatrudnienie na okres 1 roku z możliwością przedłużenia współpracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Benefity pozapłacowe obejmujące 13 pensję i elastyczne warunki pracy
 • Satysfakcjonującą i zróżnicowaną pracę w wielokulturowym i międzynarodowym środowisku w znanej i szanowanej organizacji
 • Kurs orientacyjny i możliwość odbycia szkoleń wewnętrznych
 • Dogodna lokalizacja biura i komfortowe warunki (Centrum Warszawy)


Aplikacje prosimy wysyłać maksimum do 15 stycznia 2023 r.