Samodzielny Księgowy

 • Kategoria
  Finanse i księgowość
 • Rodzaj umowy
  Praca Stala
 • Lat doświadczenia
  Menedżer
 • Lokalizacja
  Nowiny

Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364

Opis klienta:

Nasz klient oferuje:

 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o stabilnej pozycji na rynku.
 • Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwój zawodowy.
 • Wynagrodzenie adekwatne do osiąganych rezultatów.
 • Fundusz socjalny: "wczasy pod gruszą", bony świąteczne, dofinansowanie zajęć sportowych - karta Multisport.
 • Pracę w miejscu, w którym ceni się atmosferę +aromatyczną kawę.Zakres odpowiedzialności:

Główne obowiązki:

 • Księgowanie faktur zakupowych (materiały, usługi, środki trwałe itp.). Księgowanie dokumentów wewnętrznych (noty PK, faktury wewnętrzne itp.). Księgowanie wyciągów bankowych i raportów kasowych.
 • Wystawianie i księgowanie faktur wewnętrznych ( WNT, WDT, Import Usług itp.).
 • Wystawianie i księgowanie faktur dotyczących pozostałej sprzedaży (refaktury – energia, woda telefony, czynsze, odsprzedaż materiałów itp.).
 • Sporządzanie odpowiednich dokumentów i księgowanie wzajemnych potrąceń ( kompensaty, cesje itp.).
 • Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT UE, ORDU. IFT-2R, Akcyza, JPK, MDR, F01, RF1. Sporządzanie sprawozdań do NBP.
 • Rozliczanie i uzgadnianie kont rozrachunkowych.
 • Sporządzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami itp.
 • Ustalanie dostaw niefakturowanych i towarów w drodze.
 • Prowadzenie i przechowywanie korespondencji dotyczącej rozrachunków z odbiorcami, dostawcami.
 • Przygotowywanie stosownych danych do planowania.
 • Sporządzanie różnego rodzaju analiz, wiekowania należności, zobowiązań, rozwoju odpisów aktualizujących itp. Kalkulacja podatku dochodowego i odroczonego.
 • Przygotowywanie odpowiednich zestawień koniecznych do badania sprawozdań finansowych.Profil kandydata:

Profil kandydata:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości i przepisów podatkowych, bądź finansów.
 • Doświadczenie min. 5 lat pracy w księgowości w firmie produkcyjnej z pełną księgowością rozliczającą się podatkowo w CIT- warunek konieczny.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości i umiejętność jej stosowania w praktyce.
 • Bardzo dobra znajomość ustawy o VAT i CIT w praktyce.
 • Umiejętność przygotowania deklaracji podatkowych, statystycznych, bankowych.
 • Bardzo dobra znajomość w obszarze księgowania faktur zakupu, sprzedaży, rozliczeń materiałowych, ewidencji kosztów itp.
 • Bardzo dobra znajomość programu EXCEL.
 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie min. B-1- warunek konieczny.
 • Znajomość MSR – będzie dodatkowym atutem.
 • Prawo jazdy kat B.
 • Umiejętność pracy w zespole.