Specjalista ds. Przygotowania Produkcji

 • Typ kontraktu
  Umowa o pracę KP
 • Kategoria
  Inżynieria i produkcja
 • Rodzaj umowy
  Praca Stala
 • Lokalizacja
  Nowogrodziec

Adecco Poland Sp. z o.o. jest Agencją Zatrudnienia nr 364

Opis klienta:

Zakres obowiązków:

Zarządzanie projektami w tym:

 • Monitorowanie postępu prac i reagowanie na wszelkie odchylenia od zaplanowanych kosztów i ram czasowych. 
 • Współpraca z działem jakości w przypadku reklamacji i inicjowanie działań korygujących. 
 • Organizacja niezbędnych szkoleń dla pracowników produkcyjnych przy wprowadzaniu nowych produktów.
 • Raportowanie statusu projektu do klienta i kierownic-twa Rena.
 • Analiza rentowności produkowanych wyrobów we współpracy z działem controllingu. 

 • Utrzymywanie relacji z klientem i jego strukturami decyzyjnymi. 
 • Tworzenie planów krótko- i długoterminowych we współpracy z klientem – monitorowanie harmonogramu działania i harmonogramu czasowego.
 • Samodzielne działania w zakresie pozyskiwania nowych projektów. 
 • Podejmowanie inicjatyw jako dostawca rozwiązań dla specyficznych wymagań klienta, np. poprzez nowe technologie, usprawnianie bieżących procesów, eliminację marnotrawstwa itp.
 • Koordynowanie działań w celu ustalenia z klientem standardów komunikacyjnych, produkcyjnych i jakościowych.
 • Przygotowywanie dokumentów do rozmów/negocjacji z klientem, np. w sprawie zmian cen/taryf itp.
 • Przetwarzanie zapytań klientów poprzez przygotowywanie lub kalkulowanie ofert zgodnie z procesem ofertowania. 
 • Doprecyzowanie wymagań technicznych w fazie ofertowej/projektowej.
 • Przekazanie oferty klientowi i wsparcie działu sprzedaży w prowadzeniu negocjacji dotyczących ceny ofertowej  i terminu realizacji. 
 • Monitorowanie fazy ofertowej w celu pozyskania zleceń.
 • Składanie zamówień na narzędzia i urządzenia do realizacji zamówienia. 
 • Sprawdzanie i monitorowanie poprawności danych w używanych aplikacjach (abas ERP, Excel itp.).
 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów produkcyjnych i terminowe przekazywanie ich do realizacji uwzględniając dostępne zasoby. 
 • Monitorowanie procesu produkcyjnego pod kątem  dotrzymywania terminów i kosztów oraz spełniania  wymogów jakościowych.


Zakres odpowiedzialności:

Dla naszego międzynarodowego klienta specjalizującego się w mechanicznej obróbce tworzyw sztucznych, a także w montażu podzespołów, obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:


Specjalista ds. Przygotowania Produkcji


Oferujemy:

 • Pracę pełna wyzwań w międzynarodowej, dynamicznie rozwijającej się firmie;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, premię oraz dobre warunki pracy;
 • Dofinansowanie dojazdów,
 • Ubezpieczenie grupowe, opiekę medyczną, Kartę Multisport,
 • Praca zespołowa w dobrej atmosferze;
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji;
 • Możliwość pracy hybrydowej 1-2 dni w tygodniu.


Profil kandydata:

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe w dziale produkcji
 • znajomość zagadnień i procedur związanych z planowaniem produkcji
 • umiejętność organizowania i planowania produkcji
 • umiejętności związane z eksploatacją urządzeń i linii technologicznych
 • umiejętności komunikacyjne
 • komunikatywna znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego
 • umiejętność pracy w zespole
 • znajomość metod i technik produkcji
 • znajomość zasad BHP
 • znajomość zasad zarządzania jakością
 • dokładność / precyzja
 • odpowiedzialność