Informacja dla Pracowników, Zleceniobiorców o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności

Data aktualizacji: 24 lutego 2023

Witaj w Adecco! Cieszymy się, że będziemy mogli z Tobą współpracować i pomóc Ci rozwijać się zawodowo. Jak możesz się domyślać, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu prawidłowego świadczenia naszych usług.

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności (“Informacja”) określa, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie, w jaki sposób je gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy oraz w jaki sposób przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Adecco jest zobowiązane szanować i chronić Twoje dane osobowe oraz Twoją prywatność. Zdajemy sobie sprawę, że Informacja jest długa, ale prosimy o dokładne zapoznanie się z nią.

Poniżej znajduje się spis treści. Jeżeli chcesz, możesz od razu przejść do konkretnej części.

Na początku wyjaśnimy znaczenie niektórych terminów znajdujących się w niniejszej Informacji.

Choć może to być oczywiste, w niniejszej Informacji odnosząc się do Ciebie używamy wyrażenia drugiej osoby liczby pojedynczej - „Ty”.

Gdy używamy wyrażenia „My” lub „Spółka”, rozumiemy przez to Adecco Poland sp. z o.o.. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie (00-844), przy Pl. Europejskim 2. Spółka jest wyłącznym udziałowcem Adecco Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie(00-844), adres: Pl. Europejski 2. Wyżej wymieniony podmiot oraz Spółka są odrębnymi Administratorami Danych Osobowych (dalej: „Administrator”). Niniejsza Informacja odnosi się do każdego z Administratorów.

Spółka wraz ze swoją spółką zależną należy do Adecco Group AG (Grupy Adecco) z siedzibą mieszczącą się pod adresem Bellerivestrasse 30, 8008 Zurych, Szwajcaria, największej na świecie agencji zatrudnienia. Za pośrednictwem swoich spółek Grupa Adecco świadczy szeroki zakres usług z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rekrutacji, oddelegowania, obsługi listy płac, zmiany ścieżki kariery zawodowej, rozwoju talentów, outplacementu i rozwiązań dotyczących testów sprawdzających umiejętności zawodowe (dalej: „Nasza Działalność”).

Na potrzeby wykonywania Naszej Działalności korzystamy z kilku systemów informatycznych. W niektórych przypadkach zapewniamy kandydatom/pracownikom dostęp do strony internetowej („Portalu”). Za pośrednictwem Portalu możesz wprowadzać i aktualizować swoje dane kontaktowe, dane bankowe, a gdy pracujesz dla któregoś z naszych klientów, to także godziny, które przepracowałeś.

Wreszcie, niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane jako jednostki. Nie chodzi o to, w jaki sposób przetwarzamy informacje o firmach (choć czasem te dwie rzeczy się pokrywają). Ten rodzaj informacji jest czasami nazywany „danymi osobowymi” lub „informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby”. Na określenie informacji dotyczących Twojej osoby dalej używamy wyrażenia „Dane osobowe” lub „dane”.

Gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe, aby właściwie obsługiwać relacje między Tobą a nami. Pogrupowaliśmy te Dane osobowe w następujący sposób:

 1. Dane związane z tożsamością jak Twoje imię i nazwisko, nazwa użytkownika lub podobne dane identyfikujące jak data urodzenia, dokument potwierdzający Twoją tożsamość, numer PESEL.
 2. Dane kontaktowe jak adres e-mail, adres zamieszkania i korespondencyjny, numer telefonu.
 3. Dane korespondencyjne oznacza zapisy korespondencji pisemnej i rozmów telefonicznych z nami włączając w to korespondencję e-mailową, numer, z którego się z nami kontaktowałeś oraz godzina, data i czas trwania tego połączenia lub innego kontaktu.
 4. Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego jak Twoje CV, list motywacyjny, informacje na temat wykształcenia, ukończonych szkoleń i staży, a także stażu pracy, dokumenty potwierdzające Twoje prawo do pracy i wszelkie inne informacje, które wymieniłeś w swoim CV.
 5. Dane kadrowe jak płeć, narodowość, adres zameldowania, kopie dokumentów potwierdzających Twoje prawo do pracy, wizy, pozwolenia na pracę, ewidencja czasu pracy, lub świadczenia usług, szkolenia, awanse, dane związane z dochodzeniami i sprawami dyscyplinarnymi, rodzaj umowy, i długość jej obowiązywania, stanowisko, informacja na temat urzędu skarbowego oraz oddziału NFZ, Twój kontakt w razie wypadku.
 6. Dane płacowe jak numer rachunki bankowego, podlegania i zwolnienia podatkowe, informacje o opłatach, wynagrodzeniu i świadczeniach dodatkowych oraz premiach, szczegółowe informacje na temat osób pozostających na Twoim utrzymaniu i członków rodziny, oraz wszelkich dobrowolnych potrąceń z wynagrodzenia, o które nas prosisz (jak prywatna opieka lekarska, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe), informacje o prawie do emerytury lub renty lub pozostawania na zasiłku, a także informacji o prowadzeniu przez ciebie działalności gospodarczej i odprowadzanych w związku z tym składkach ubezpieczenia społecznego.
 7. Dane związane z podróżą służbową jak, numer dokumentu tożsamości, poniesione wydatki, przetwarzane na potrzeby zorganizowania podróży I noclegu (np. rezerwacje biletów lotniczych, pociągów, hoteli i samochodów) oraz zwrotu kosztów podróży.
 8. Dane ze zdjęć lub nagrań audio/audiovideo jak zadjęcia i nagrania audio oraz audiovideo z twojego uczestnictwa w szkoleniach lub podobnych spotkaniach biznesowaych i/lub pochodzące z wykorzystania komunikacji wewnętrznej, a także pochodzących od ciebie w celu wyrobienia identyfikatora.
 9. Dane z mediów społecznościowych jak Twój profil w social mediach typu LinkedIn lub inne informacje, które udostępniłeś publicznie lub w inny sposób udostępniłeś nam w mediach społecznościowych.
 10. Dane dotyczące komunikacji marketingowej jak informacje o tym, jak reagujesz na e-maile, SMS-y, telefony i inne kampanie marketingowe.
 11. Dane dotyczące informacji zwrotnej jak informacje zwrotne na Twój temat od naszych pracowników i osób trzecich, z którymi lub dla których pracujesz, oraz inne informacje dotyczące oceny Twojej pracy i wyników; gdy przekazujesz swoją opinię na temat innych oraz swoją opinię na temat nas i naszych usług za pośrednictwem naszych ankiet satysfakcji lub w jakikolwiek inny sposób: w komunikacji, opiniach lub odpowiedziach na ankiety.
 12. Dane techniczne jak adres protokołu internetowego (IP), z którego uzyskujesz dostęp do Portalu oraz naszych lub innych produktów i usług, cookies (jak określono w naszej Polityce Cookies), Twoje dane logowania (takie jak godzina, data i czas trwania), typ i wersja przeglądarki, z której korzystasz, aby uzyskać dostęp do Portalu oraz naszych lub innych stron internetowych, aplikacji oraz produktów i usług, blogów, dane o ruchu w sieci, ustawienia strefy czasowej Twojego urządzenia i jego lokalizacji, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, z których korzystasz, inne dane komunikacyjne, zasoby, do których uzyskujesz dostęp w Portalu, naszych aplikacjach, witrynach internetowych, produktach i usługach, system operacyjny i typ platformy urządzenia, z którego korzystasz, oraz szczegóły innych technologii na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do Portalu lub naszych stron internetowych, aplikacji, produktów lub usług, a także informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszych systemów informatycznych i obiektów, w tym systemów monitoringu i domofonów lub urządzeń dostępowych.

W zależności od odpowiednich okoliczności oraz obowiązujących lokalnych przepisów i wymagań, możemy gromadzić niektóre z informacji wymienionych powyżej, aby umożliwić nam zarządzanie naszymi relacjami z Tobą.

W niektórych przypadkach gromadzone przez nas Dane osobowe będą również obejmować „specjalne kategorie danych” (znane również jako „informacje wrażliwe”), które nazywamy (m) Danymi wrażliwymi. Może to obejmować szczegółowe informacje na temat wszelkich niepełnosprawności i wszelkich udogodnień, których możemy potrzebować w miejscu pracy, lub danych związanych ze stanem zdrowia (takich jak dokumentacja chorobowa, dokumentacja dotycząca niezdolności do pracy, zdolność do pracy i ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli zawiera dane dotyczące choroby), dane dotyczące udowodnionych przestępstw, w każdym przypadku, gdy jest to wymagane lub dozwolone i zgodne z obowiązującym prawem.

Cel przetwarzania

Rodzaj danych

Podstawy prawne przetwarzania danych

Okres przetwarzania

Aby zarządzać i wypełnić Twoją umowę o pracę lub umowę o świadczenie usług oraz wszystkie inne umowy i zasady, które regulują zatrudnienie lub inny stosunek umowny z Tobą.

a) Dane związane z tożsamością

b) Dane kontaktowe

c) Dane korespondencyjne

d) Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego

e) Dane kadrowe

f) Dane płacowe

i) Dane z mediów społecznościowych

k) Dane dotyczące informacji zwrotnej

l) Dane techniczne

m) Dane wrażliwe

- Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy w związku z umową o pracę lub świadczeniem usług

- Zgodność z obowiązkami prawnymi, wynikającymi z prawa pracy lub prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych czy prawa podatkowego lub innych regulacji

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

Wykonywanie innych czynności związanych z Twoim zatrudnieniem (w tym zarządzanie Twoją pracą, nieobecnościami, szkoleniami, zarządzania ludźmi, podróżami, wydatkami i świadczeniami dodatkowymi jak programy benefitowe i procedurami dyscyplinarnymi).

a) Dane związane z tożsamością

b) Dane kontaktowe

c) Dane korespondencyjne

d) Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego

e) Dane kadrowe

f) Dane płacowe

g) Dane związane z podróżą służbową

i) Dane z mediów społecznościowych

k) Dane dotyczące informacji zwrotnej

l) Dane techniczne

m) Dane wrażliwe

- Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy w związku z umową o pracę lub świadczeniem usług

- Zgodność z obowiązkami prawnymi, wynikającymi z prawa pracy lub prawa cywilnego, ubezpieczeń społecznych czy prawa podatkowego lub innych regulacji

- Zgoda

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

Aby zapewnić naszym współpracownikom oczekiwaną pomoc, na przykład znaleźć im odpowiednie stanowisko/zadania do pracy lub ułatwić proces ubiegania się o nowe stanowisko/zadania.

a) Dane związane z tożsamością

b) Dane kontaktowe

c) Dane korespondencyjne

d) Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego

e) Dane kadrowe

i) Dane z mediów społecznościowych

k) Dane dotyczące informacji zwrotnej

- Wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy w związku z umową o pracę lub świadczeniem usług

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

W celu utrzymania i usprawnienia administrowania talentami (w tym do celów analizy siły roboczej oraz w celu uzyskania informacji zwrotnej od pracowników i współpracowników).

a) Dane związane z tożsamością

b) Dane kontaktowe

d) Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego

e) Dane kadrowe

k) Dane dotyczące informacji zwrotnej

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na przyciąganiu odpowiednich talentów i oferowaniu możliwości nowym i obecnym pracownikom i zleceniobiorcom

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

Dalszy rozwój, testowanie i ulepszanie naszej strony internetowej/Portalu lub innych istniejących lub nowych systemów/procesów, aby lepiej służyły Tobie, naszym klientom, innym pracownikom i stronom trzecim.

k) Dane dotyczące informacji zwrotnej

l) Dane techniczne

Realizacja naszych uzasadnionych interesów w celu ulepszenia naszych systemów

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

Przeprowadzanie badań oraz badań statystycznych i analitycznych, na przykład w celu porównania skuteczności umieszczania przez nas współpracowników u klientów w różnych sektorach biznesowych i geograficznych oraz w celu określenia czynników, które mogą mieć wpływ na wszelkie zidentyfikowane przez nas różnice.

d) Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego

e) Dane kadrowe

j) Dane dotyczące komunikacji marketingowej

k) Dane dotyczące informacji zwrotnej

l) Dane techniczne

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu ulepszenia i rozwoju naszej działalności

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

W celu przekazania danych podmiotom trzecim zgodnie z ust. 6 poniżej.

W razie potrzeby wszelkie kategorie danych wymienione powyżej w pkt. 2

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na świadczeniu usług i podzlecaniu tych usług podmiotom trzecim

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne.

W razie potrzeby wszelkie kategorie danych wymienione powyżej w pkt. 2

Wykonanie obowiązków prawnych, takich jak prowadzenie ewidencji do celów podatkowych, ubezpieczeń społecznych lub przekazywanie informacji organowi publicznemu lub organowi ścigania.

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony osób, pomieszczeń, systemów i dóbr.

a) Dane związane z tożsamością

l) Dane techniczne

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej działalności (i ludziom, którzy w niej pracują).

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

Monitorowanie zgodności z wewnętrznymi zasadami i procedurami.

a) Dane związane z tożsamością

c) Dane korespondencyjne

e) Dane kadrowe

i) Dane z mediów społecznościowych

k) Dane dotyczące informacji zwrotnej

l) Dane techniczne

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia przestrzegania naszych zasad i procedur

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

W celu administrowania komunikacją i innymi systemami używanymi w Grupie Adecco (w tym wewnętrznymi bazami kontaktów).

a) Dane związane z tożsamością

b) Dane kontaktowe

c) Dane korespondencyjne

j) Dane dotyczące komunikacji marketingowej

l) Dane techniczne

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia prawidłowego działania naszych systemów

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

W celu zbadania lub reagowania na incydenty i skargi.

a) Dane związane z tożsamością

b) Dane kontaktowe

c) Dane korespondencyjne

- Zgodność z obowiązkami prawnymi, wynikającymi z prawa pracy lub prawa cywilnego - Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu rozwiązania wszelkich incydentów i skarg zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

Raportowanie wewnętrznie, że szkolenia się odbyły i rejestrowanie szkolenia w celu wykorzystania jego treści do innych szkoleń wewnętrznych lub stron trzecich (nagrane szkolenia).

a) Dane związane z tożsamością

h) Dane ze zdjęć lub nagrań audio/audiovideo

- Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu potwierdzenia odbycia szkolenia i przygotowania nowych szkoleń oraz realizacji naszych wewnętrznych procedur

- Zgoda

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

Aby wysyłać komunikację wewnętrzną, taką jak e-maile, ogłoszenia, wiadomości w intranecie.

a) Dane związane z tożsamością

b) Dane kontaktowe

h) Dane ze zdjęć lub nagrań audio/audiovideo

- Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia komunikacji wewnętrznej i zbudowania relacji pomiędzy nami a pracownikami/zleceniobiorcami lub pomiędzy pracownikami

- Zgoda

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

Uczestniczyć w transakcjach nabycia, sprzedaży lub zawiązania spółki joint venture dotyczących całości lub części działalności gospodarczej lub spółki, w których jakikolwiek członek Grupy Adecco pragnie uczestniczyć.

W razie potrzeby wszelkie kategorie danych wymienione powyżej w pkt. 2

- Zgodność ze zobowiązaniami prawnymi wynikającymi z jakiejkolwiek umowy, którą zawarliśmy ze sprzedawcą lub kupującym

- Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na wspieraniu wzrostu i rozwoju Grupy Adecco

Czas trwania umowy + dodatkowy okres wymagany na mocy obowiązujących zobowiązań prawnych

Dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat, pochodzą z formularzy aplikacyjnych, wszelkich dokumentów, o wypełnienie których prosimy Cię podczas procesu wdrażania lub innych dokumentów, które nam przekazujesz, oraz z Twoich interakcji z nami i innymi osobami w trakcie zatrudnienia u nas.

W niektórych przypadkach będziemy również zbierać Dane osobowe pośrednio od stron trzecich, na przykład od agencji rekrutacyjnych, z którymi współpracujemy, innych podmiotów z Grupy Adecco, jeśli przeniosłeś się do nas z tego podmiotu Adecco, oraz innych pracowników lub klientów we wszelkich skargach lub raportach dyscyplinarnych złożonych na Twój temat lub przyznanych ci pochwałach/nagrodach, albo też z publicznie dostępnych źródeł, takich jak np. LinkedIn i Twitter, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również od władz publicznych lub administracji w przypadku, gdy będą realizować swoje obowiązki.

Podanie Danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i/lub utrzymania naszej umowy z Tobą. Oznacza to, że jesteś zobowiązany do przekazania nam swoich Danych osobowych.

Jeśli nie podasz nam swoich Danych osobowych, to nie będziemy w stanie nawiązać z Tobą stosunku pracy, albo możesz nie być w stanie wykonać umowy, którą z Tobą zawarliśmy (np. świadczenie pracy), uczestniczyć w pewnych procesach, takich jak informacje zwrotne lub rozwój kariery (co może być również niezgodne z umową z nami) lub możemy nie być w stanie wypełnić naszych zobowiązań prawnych (takich jak zapewnienie bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy naszym pracownikom).

Tak, czasami korzystamy ze sztucznej inteligencji (SI). Nie wykorzystujemy jednak Twoich Danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (decyzji podejmowanej wyłącznie poprzez tworzenie i stosowanie technologii bez udziału człowieka) ani profilowania (przetwarzanie danych osobowych za pomocą szeregu technologii, które ograniczają interwencję człowieka w celu oceny niektórych warunków dotyczących osoby fizycznej), które wywołują skutek prawny lub podobny istotny skutek dotyczący Ciebie.

Używamy szeregu technologii do analizy Twoich danych. We wszystkich przypadkach w tych procesach zawsze występuje interwencja człowieka, ponieważ używamy tych narzędzi do wspierania naszych pracowników mających odpowiednie doświadczenie.

Korzystamy ze zautomatyzowanych systemów/procesów na warunkach opisanych w poprzednim akapicie, aby pomóc naszym pracownikom zarządzać dużymi ilościami danych, takimi jak oferty pracy i profile, i możemy wykorzystywać SI (na przykład uczenie maszynowe, podejście oparte na logice lub wiedzy oraz podejście statystyczne ), aby świadczyć Tobie i naszym klientom usługi, o które prosisz (np. znajdowanie projektów z najlepiej odpowiadającymi warunkami po obu stronach). Chociaż korzystamy z systemów SI, wszystkie decyzje, które mogą mieć na Ciebie wpływ, są podejmowane przez naszych przeszkolonych pracowników. W związku z tym te systemy SI nie mają skutków prawnych.

Na przykład, gdy szukamy dla Ciebie nowych możliwości lub projektów, możemy przeszukiwać nasze listy ofert pracy, korzystając z metod uczenia maszynowego, logiki lub wiedzy oraz metod statystycznych, które wykorzystują takie Twoje atrybuty, jak stanowisko, dostępność, umiejętności, wyniki oceny i lokalizacje, aby sporządzić krótką listę, która zawiera oferty pracy, które najprawdopodobniej spełnią Twoje wymagania.

Jak wspomniano w sekcji 8 poniżej, zwykle ujawniamy Twoje Dane osobowe stronom trzecim. Odbywa się to w celu realizacji celów określonych w punkcie 3 powyżej. Robimy to w następujących okolicznościach:

 • Naszym usługodawcom. Przykładowo, zlecimy naszemu usługodawcy, wykonanie prac administracyjnych i operacyjnych celem wsparcia naszych relacji z Tobą. Usługodawcy będą umownie zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych i poszanowania Twojej prywatności. Będą oni posiadali dostęp wyłącznie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków; przedmiotowymi usługodawcami są przeważnie dostawcy usług IT (którzy zajmują się hostingiem i wsparciem naszych systemów informatycznych, z uwzględnieniem informacji na Twój temat), przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu zarządzania obiektami (które dbają o fizyczne bezpieczeństwo naszych budynków, a zatem muszą wiedzieć o Tobie, abyś otrzymał dostęp do naszych budynków) dostawców związanych z usługami kadrowymi (którzy dostarczają świadczenia pozapłacowe lub świadczenia w naszym imieniu, takie jak katering na miejscu dla pracowników i zleceniobiorców), dostawcy usług transportowych i hotelowych (którzy zarządzają lub organizują podróże dla naszych pracowników i zleceniobiorców) lub dostawcy zarządzania finansami i księgowością (którzy muszą obsługiwać dane pracowników i zleceniobiorców w celu przetwarzania rozliczeń z dostawcami); Ta kategoria osób trzecich obejmuje:
  • Dostawcy usług IT, położeni w Polsce i UE, w celu zapewnienia systemów wykorzystywanych przez nas w procesach kadrowo-płacowych i księgowania i fakturowania oraz utrzymania ich funkcjonowania.
  • Dostawcy usług wsparcia IT (help desk), położeni na terenie UE oraz w Indiach, w celu wsparcia obsługi Twojego konta Adecco i narzędzi pracy.
  • Dostawcy usług hostingowych, położeni na terenie Unii Europejskiej, w celu zapewnienia miejsca/serwerów, gdzie możemy przechowywać i przetwarzać dane oraz by utrzymać ich funkcjonowanie i zapewnić im bezpieczeństwo.
  • Dostawcy usług bankowych i finansowych, położeni w Polsce, w celu zapewnienia systemów wykorzystywanych przez nas do wypłaty wynagrodzenia lub innych należności oraz prowadzenia w naszym imieniu Pracowniczych Planów Kapitałowych.
  • Dostawcy świadczeń dodatkowych/benefitów pozapłacowych, położeni w Polsce, w celu zapewniania usług związanych z prywatną opieką medyczną, kartami sportowymi, kartami przedpłaconymi/punktami kafeteryjnymi, kateringu, lub ubezpieczenia grupowego, by pracownicy mieli możliwość skorzystania z lepszej/większej możliwości świadczeń dodatkowych.
  • Dostawcy usług z zakresu medycyny pracy, położeni w Polsce, w celu spełnienia wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy i zakwalifikowaniem pracownika do pracy.
  • Dostawcy usług BHP, położeni w Polsce, w celu spełnienia wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy jak np. przeprowadzenie szkoleń lub zapewnienia odzieży roboczej czy sporządzenia protokołu powypadkowego.
  • Dostawcy narzędzi i materiałów do pracy, położeni w Polsce, w celu dostarczenia pracownikom niezbędnych narzędzi do pracy lub materiałów używanych do jej wykonania poprzez m.in. założenie konta w portalu/systemie dostawcy jak np. firmy leasingowe, sprzedawcy materiałów biurowych, podmioty prowadzące portale ogłoszeniowe, drukarnie, firmy zapewniające usługi kurierskie.
  • Dostawcy obiektów/powierzchni biurowych, położeni w Polsce, w celu zapewnienia dostępu do biura, a także ochrony biura lub mienia Adecco.
  • Dostawcy usług transportowych i hotelowych, położeni w Polsce, w celu zorganizowania transportu do i z pracy lub podróży służbowych.
 • Podmiotom z Grupy Adecco znajdujących się w innych państwach. (‘Członkom Grupy Adecco’). Lista krajów, w których działamy, jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem adeccogroup.com/worldwide-locations oraz www.adeccogroup.com/euro-data-privacy lub lista marek będących własnością Adecco: https://www.adeccogroup.com/our-group/about-us/at-a-glance. Twoje dane zostaną im udostępnione z różnych powodów:
  • informacje są udostępniane Członkom Grupy Adecco, którzy zapewniają funkcje informatyczne dla spółek Grupy Adecco na całym świecie; te działy IT zlokalizowane są m.in. we Francji, Czechach i Holandii.
  • informacje są udostępniane centrali Grupy Adecco w Szwajcarii w celu planowania zatrudnienia, budżetowania i przekazywania informacji zwrotnych; informacje te są również wykorzystywane w centrali w Szwajcarii do proponowania nowych możliwości rozwoju w ramach Grupy Adecco lub u klientów.
  • informacje są również udostępniane podmiotom stowarzyszonym Adecco na całym świecie (w tym podmiotom prawnym nabytym po zebraniu Twoich danych), jeśli wyrazili Państwo zainteresowanie możliwościami na tym rynku lub Członkowie Grupy Adecco stwierdzą, że mogą Państwo posiadać szczególne umiejętności wymagane lub pomocne w pracy na tamtym rynku.
 • Naszym klientom/potencjalnym pracodawcom: będziemy udostępniać Twoje Dane osobowe naszym klientom, którzy oferują pracę lub projekty mogące Cię zainteresować lub którzy są zainteresowani Twoim profilem, w przypadku pracowników wewnętrznych dotyczy to również sytuacji, gdy będziecie współpracować bezpośrednio z naszym klientem. Klienci/potencjalni pracodawcy są zobowiązani przestrzegać zobowiązań umownych oraz innych zobowiązań dotyczących zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych względem Nas oraz Ciebie.
 • Organom państwowym lub organom ścigania. Udostępnimy Twoje Dane osobowe administracji państwowej, policji, organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy, że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub upoważnieni lub byłoby to rozsądne.
 • Potencjalnym sprzedawcom lub kupującym i ich doradcom. W ramach badania należytej staranności z wiążącą się (lub w trakcie jej realizacji) fuzją, przejęciem, zmianą usługodawcy lub inną transakcją biznesową, ujawnimy Twoje Dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu, albo nowemu usługodawcy i ich doradcom.

Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku państwach znajdujących się w Unii Europejskiej lub leżących poza jej granicami. Pełna lista państw, w których prowadzimy działalność jest dostępna na naszej stronie www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie stronom określonym w punkcie 7 powyżej, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Wielką Brytanią lub Szwajcarią:

Możesz poprosić o dodatkowe informacje w tym zakresie i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich Danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych

Masz prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje Dane osobowe. W przypadku ich przetwarzania, masz prawo dostępu do swoich Danych osobowych i niektórych informacji o sposobie ich przetwarzania. W niektórych przypadkach, masz prawo zażądania otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.

 • Prawo do przeniesienia Twoich Danych osobowych

Masz prawo otrzymać swoje Dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego (najczęściej będzie to format xlsx lub pdf albo docx). Masz też prawo do żądania przeniesienia tych Twoich danych osobowych, co oznacza, że przekażemy je do wskazanej przez Ciebie strony trzeciej. Prawa te dotyczą jednak danych, które przechowujemy we wskazanym formacie, a przetwarzanie opieramy na Twojej zgodzie lub łączącej nas umowie.

 • Prawo do wprowadzenia zmian w Twoich Danych osobowych

Jeżeli zauważysz, że posiadane przez nas Dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe (zawierają błąd), możesz poprosić o jakąkolwiek poprawę lub sprostowanie tych Danych osobowych.

 • Prawo do usunięcia danych/prawo do bycia zapomnienia

W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich Danych osobowych. Możesz wystąpić z takim żądaniem w dowolnym momencie, a my ocenimy, czy Twoje żądanie powinno zostać uwzględnione, jednak prawo to podlega wszelkim zobowiązaniom prawnym, które możemy mieć do przechowywania danych (jak np. zobowiązanie do przechowywania dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia). W sytuacjach, w których zgodnie z prawem stwierdzimy, że żądanie usunięcia Danych osobowych musi zostać uwzględnione, zrobimy to bez zbędnej zwłoki.

 • Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych, jeżeli kwestionujesz ich prawidłowość lub przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem. Prawo to możesz też zrealizować, gdy Adecco nie potrzebuje już Twoich danych, ale chciałbyś je pozostawić, by ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń. Dotyczy to też sytuacji, gdy wniosłeś sprzeciw i do czasu jego rozpatrzenia chciałbyś ograniczyć przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do pozostawania w naszej bazie.

Masz również prawo sprzeciwić się określonemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Jeśli przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych przez Adecco. Jako Adecco przyjmujemy, że Twoje zgłoszenie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich Danych osobowych jest dla nas wystarczającym wyjaśnieniem Twojej szczególnej sytuacji.

 • Prawo do wycofania zgody

Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie Twoich Danych osobowych opieramy na zgodzie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym w momencie wycofania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś ze swoich praw, skorzystaj z naszego formularza, klikając tutaj.

Wreszcie, masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w miejscu, w którym mieszkasz lub pracujesz, lub w miejscu, w którym Twoim zdaniem pojawił się problem związany z Twoimi Danymi osobowymi. W Polsce organem odpowiednim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a skontaktować się z nim można: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

W zakresie dozwolonym przez prawo, zastrzegamy sobie prawo do audytu, monitorowania i rejestrowania dostępu, wykorzystania i treści wszelkich danych przechowywanych lub przetwarzanych przez nasze systemy informatyczne. Robimy to w celach związanych z promowaniem bezpieczeństwa i ochroną osób, obiektów, systemów i mienia, a także w celu administrowania łącznością i innymi systemami używanymi przez Grupę Adecco. Podkreśliliśmy to w niniejszej Informacji, abyś miał świadomość, że korzystanie z systemów informatycznych związanych z pracą może być monitorowane przez inne osoby. Dodatkowe regulacje związane z tym tematem zawiera nasz regulamin pracy.

Odpowiadasz za bezpieczne przechowywanie Twoich danych do logowania się na stronie, w szczególności hasła otrzymanego od nas lub stworzonego przez siebie. Te dane uwierzytelniające są wyłącznie do Twojego użytku. Nie możesz dzielić się swoimi danymi uwierzytelniającymi lub jakimikolwiek innymi szczegółami dotyczącymi Twojego konta z innymi osobami.

Warunki niniejszej Informacji mogą się zmieniać od czasu do czasu. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich zawiadomieniach na Portalu i/lub stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

W razie gdy:

 • masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tej Informacji,
 • chciałbyś otrzymać więcej informacji o tym jak chronimy Twoje Dane osobowe (np. kiedy dokonujemy ich transferu poza granice naszego kraju), lub
 • chciałbyś się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Adecco (IOD) lub Lokalnym ekspertem ds. prywatności,

proszę napisz e-mail do IOD Grupy Adecco na adres globalprivacy@adeccogroup.com albo do  Lokalnego eksperta ds. prywatności (iodo@adecco.com).

Aby skorzystać ze swoich praw związanych z danymi osobowymi, wypełnij ten formularz.