BEZPIECZEŃSTWO I PHISHING

W kilku krajach zgłoszono wiele prób oszustwa przy użyciu nazwy i znaku towarowego Adecco. Należy pamiętać, że przedstawiciele Adecco lub Modis  NIGDY nie zażądają jakiejkolwiek zapłaty od kandydata lub pracownika podczas poszukiwania pracy lub procesu selekcji.

Zostaliśmy poinformowani, że nazwa i znak towarowy ADECCO są używane w kilku krajach przez osoby niezwiązane z Grupą Adecco. Osoby te umieszczają ogłoszenia o pracę na ogólnodostępnych portalach ogłoszeniowych pod nazwą „Adecco” bez naszej zgody. Mamy również powody sądzić, że e-maile, listy, telefony i inne działania tych osób, to nic innego jak bezprawne próby wyłudzenia pieniędzy i dostępu do danych osobowych i poufnych od osób poszukujących pracy lub pracowników.


Chroń siebie

Przed ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych, dowodu osobistego lub danych konta bankowego podczas procesu poszukiwania pracy upewnij się, że osoba kontaktowa jest autoryzowanym przedstawicielem Adecco. Możesz to potwierdzić kontaktując się z biurem Adecco w Twoim kraju. Listę krajów, w których działamy, znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Uważaj na wszelkie nieoczekiwane wiadomości e-mail, sms-y, pocztę głosową lub faks, które rzekomo pochodzą od Adecco. Przestępcy mogą próbować wysłać złośliwe oprogramowanie lub uzyskać dostęp do twoich informacji lub kont za pomocą wiadomości e-mail, telefonu lub sms-a. Jeśli otrzymasz taką wiadomość, skontaktuj się z biurem Adecco w swoim kraju i sprawdź, czy wiadomość jest prawdziwa.

Więcej informacji można znaleźć w zasobach CERT Polska pod adresem https://cert.pl/posts/2020/03/ostrzezenia_phishing/ . Jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail, co do której nie jesteś pewien, prześlij ją do nas, korzystając z danych kontaktowych w sekcji poniżej albo do  CERT Polska za pośrednictwem tej strony: incydent.cert.pl.

Jeśli uważasz, że padłeś ofiarą takiego oszustwa, zdecydowanie zalecamy jak najszybsze zgłoszenie incydentu na policji.


Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz zgłosić nadużycie nazwy i znaku towarowego Adecco, skontaktuj się z biurem Adecco w kraju, w którym doszło do zdarzenia. Jeśli Adecco nie działa w tym kraju, wyślij wiadomość e-mail na adres: Compliance.Poland@adeccogroup.com lub odwiedź www.aceconduct.com.

Jeśli szukasz pracy w swoim kraju, skontaktuj się z nami. Lista krajów, w których działamy, znajduje się na naszej stronie internetowej pod adresem www.adeccogroup.com/worldwide-locations.