Administratorem Państwa danych osobowych w celach realizacji przedmiotowej konferencji jest Adecco Poland Sp. z o.o. oraz podmioty kapitałowo zależne to jest Adecco Consulting Sp. z o.o., Adecco Staffing Sp. z o.o., Modis Sp. z o.o. Z pełną treścią obowiązku informacyjnego mogą Państwo zapoznać się tutaj