Informacja dla Kandydatów o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności

Data aktualizacji: 24 lutego 2023

Witaj w Adecco! Cieszymy się, że będziemy mogli z Tobą współpracować i pomóc Ci rozwijać się zawodowo.

Ta Informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz o ochronie prywatności (“Informacja”) określa, jakie dane osobowe zbieramy od Ciebie, w jaki sposób je gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy oraz w jaki sposób przestrzegamy naszych zobowiązań prawnych wobec Ciebie. Adecco jest zobowiązane szanować i chronić Twoje dane osobowe oraz Twoją prywatność. Zdajemy sobie sprawę, że Informacja jest długa, ale prosimy o dokładne zapoznanie się z nią.

Poniżej znajduje się spis treści. Jeżeli chcesz, możesz od razu przejść do konkretnej części.


Na początku wyjaśnimy znaczenie niektórych terminów znajdujących się w niniejszej Informacji.

Choć może to być oczywiste, w niniejszej Informacji odnosząc się do Ciebie używamy wyrażenia drugiej osoby liczby pojedynczej - „Ty”.  

Gdy używamy wyrażenia „My” lub „Spółka”, rozumiemy przez to Adecco Poland sp. z o.o.. Nasza siedziba znajduje się w Warszawie (00-844), przy Pl. Europejskim 2. Spółka jest wyłącznym udziałowcem Adecco Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie(00-844), adres: Pl. Europejski 2. Wyżej wymieniony podmiot oraz Spółka są odrębnymi Administratorami Danych Osobowych (dalej: „Administrator”). Niniejsza Informacja odnosi się do każdego z Administratorów.

Spółka wraz ze swoją spółką zależną należy do Adecco Group AG (Grupy Adecco) z siedzibą mieszczącą się pod adresem Bellerivestrasse 30, 8008 Zurych, Szwajcaria, największej na świecie agencji zatrudnienia. Za pośrednictwem swoich spółek Grupa Adecco świadczy szeroki zakres usług z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, w tym rekrutacji, oddelegowania, obsługi listy płac, zmiany ścieżki kariery zawodowej, rozwoju talentów, outplacementu i rozwiązań dotyczących testów sprawdzających umiejętności zawodowe (dalej: „Nasza Działalność”).

Na potrzeby wykonywania Naszej Działalności korzystamy z kilku systemów informatycznych. W niektórych przypadkach zapewniamy kandydatom/pracownikom dostęp do strony internetowej („Portalu”). Za pośrednictwem Portalu możesz wyszukiwać i aplikować na oferty pracy ogłaszane przez Spółkę i jej spółki siostrzane, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom, umiejętnościom i/lub doświadczeniu, w lokalizacjach, w których wyraziłeś zainteresowanie pracą.

Wreszcie, niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane jako jednostki. Nie chodzi o to, w jaki sposób przetwarzamy informacje o firmach (choć czasem te dwie rzeczy się pokrywają). Ten rodzaj informacji jest czasami nazywany „danymi osobowymi” lub „informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby”. Na określenie informacji dotyczących Twojej osoby dalej używamy wyrażenia „Dane osobowe” lub „dane”.

Gromadzimy i wykorzystujemy Dane osobowe, aby zapewnić najlepsze możliwe oferty zatrudnienia, które są dostosowane do Ciebie. Pogrupowaliśmy te Dane osobowe w następujący sposób:

 1. Dane związane z tożsamością jak Twoje imię i nazwisko, nazwa użytkownika, data urodzenia oraz w określonych sytuacjach dokumenty potwierdzające Twoją tożsamość i legalność pobytu.
 2. Dane kontaktowe oznacza Twój adres korespondencyjny, adres e-mail (który służy również do identyfikacji Ciebie w naszym systemie) oraz numer telefonu.
 3. Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego jak Twoje CV, list motywacyjny, informacje na temat wykształcenia, ukończonych szkoleń i staży, a także stażu pracy, dokumenty potwierdzające Twoje prawo do pracy i wszelkie inne informacje, które wymieniłeś w swoim CV, zdjęcia i nagrania video z twojego uczestnictwa w video rozmowie kwalifikacyjnej lub szkoleniu, opinie o Tobie od naszego zespołu lub stron trzecich.
 4. Dane z mediów społecznościowych jak Twój profil w social mediach typu LinkedIn, GoldenLine lub inne informacje, które udostępniłeś publicznie lub w inny sposób udostępniłeś nam w mediach społecznościowych.
 5. Dane techniczne jak adres protokołu internetowego (IP), z którego uzyskujesz dostęp do Portalu oraz naszych lub innych produktów i usług, cookies (jak określono w naszej Polityce Cookies), Twoje dane logowania (takie jak godzina, data i czas trwania), typ i wersja przeglądarki, z której korzystasz, aby uzyskać dostęp do Portalu oraz naszych lub innych stron internetowych, aplikacji oraz produktów i usług, blogów, dane o ruchu w sieci, ustawienia strefy czasowej Twojego urządzenia i jego lokalizacji, typy i wersje wtyczek do przeglądarek, z których korzystasz, inne dane komunikacyjne, zasoby, do których uzyskujesz dostęp w Portalu, naszych aplikacjach, witrynach internetowych, produktach i usługach, system operacyjny i typ platformy urządzenia, z którego korzystasz, oraz szczegóły innych technologii na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do Portalu lub naszych stron internetowych, aplikacji, produktów lub usług, a także informacje o korzystaniu przez Ciebie z naszych systemów informatycznych i obiektów, w tym systemów monitoringu i domofonów lub urządzeń dostępowych.
 6. Dane dotyczące połączeń telefonicznych zawiera numer, z którego rozmawiałeś z nami, godzinę, datę i czas trwania tego kontaktu, a w niektórych przypadkach również nagranie rozmów z nami.
 7. Dane profilowe oznacza Twoją nazwę użytkownika i hasło, Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety.
 8. Dane dotyczące komunikacji marketingowej jak informacje o tym, jak reagujesz na e-maile, SMS-y, telefony i inne kampanie marketingowe Twoje opinie o nas i świadczonych usługach w celu badania poziomu satysfakcji.

W niektórych przypadkach gromadzone przez nas Dane osobowe będą również obejmować „specjalne kategorie danych” (znane również jako „informacje wrażliwe”), które nazywamy (i) Danymi wrażliwymi. Może to obejmować szczegółowe informacje na temat wszelkich niepełnosprawności i wszelkich udogodnień, których możemy potrzebować w miejscu pracy,  dane dotyczące udowodnionych przestępstw, w każdym przypadku, gdy jest to wymagane lub dozwolone i zgodne z obowiązującym prawem.

W zależności od odpowiednich okoliczności oraz obowiązujących lokalnych przepisów i wymogów możemy gromadzić niektóre z informacji wymienionych powyżej, aby umożliwić nam zaoferowanie Ci możliwości zatrudnienia dostosowanych do Twojej sytuacji i zainteresowań.

Cel przetwarzania

Rodzaj danych

Podstawy prawne przetwarzania danych

Okres przetwarzania

Aby świadczyć Ci nasze usługi, znajdując odpowiednie oferty pracy/zadania, o które możesz się ubiegać, pomagając Ci w szkoleniu lub ułatwiając proces ubiegania się o pracę/zadania. Obejmuje to wysyłanie CV potencjalnym pracodawcom do rozpatrzenia oraz informowanie Cię o przyszłych możliwościach pracy przez e-mail, telefon, pocztę i/lub inne metody komunikacji.

a) Dane związane z tożsamością;

b) Dane kontaktowe;

c) Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego;

d) Dane z mediów społecznościowych;

g) Dane profilowe;

- Zgodność z obowiązkami prawnymi, wynikającymi z prawa pracy

- Zgoda

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

Aby świadczyć Ci nasze usługi poprzez ocenę i wybór lub odrzucenie Twojej aplikacji na ofertę pracy, w tym na przykład organizowanie i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych.

a) Dane związane z tożsamością;

b) Dane kontaktowe;

c) Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego;

d) Dane z mediów społecznościowych;

g) Dane profilowe;

- Zgodność z obowiązkami prawnymi, wynikającymi z prawa pracy

- Zgoda

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

Aby świadczyć Ci nasze usługi poprzez ocenę Twoich wyników oraz w innych przypadkach oceny w procesach rekrutacyjnych, w tym rekrutacji końcowej

a) Dane związane z tożsamością;

b) Dane kontaktowe;

c) Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego;

d) Dane z mediów społecznościowych;

g) Dane profilowe;

- Zgoda

- Uzasadniony interes prawny polegający na znalezieniu najlepszego kandydata do pracy na wskazanym stanowisku

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

Aby wprowadzić wszelkie zmiany, których możesz potrzebować w miejscu pracy.

a) Dane związane z tożsamością;

i) Dane wrażliwe;

- Zgodność z obowiązkami prawnymi, wynikającymi z prawa pracy

- Zgoda

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

Aby wysyłać Ci marketing bezpośredni, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości lub telefonu.

a) Dane związane z tożsamością;

b) Dane kontaktowe;

Zgoda

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

Lub do czasu zgłoszenia wycofania zgody na marketing.

Aby dalej rozwijać, testować i ulepszać naszą stronę internetową/Portal lub inne istniejące lub nowe systemy/procesy, aby lepiej Ci służyły.

e) Dane techniczne;

g) Dane profilowe;

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu ulepszenia naszych systemów

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

Rozwiązywanie problemów technicznych z połączeniami w naszych sieciach.               

a) Dane związane z tożsamością;

b) Dane kontaktowe;

e) Dane techniczne;

f) Dane dotyczące połączeń telefonicznych;

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu rozwiązania problemów technicznych mających wpływ na naszą działalność

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

Wykonywanie studiów i badań statystycznych i analitycznych. Na przykład, aby porównać skuteczność naszego rozmieszczania kandydatów między różnymi sektorami biznesowymi i regionami geograficznymi oraz dążyć do zidentyfikowania czynników, które mogą wpłynąć na wszelkie zidentyfikowane przez nas różnice.

e) Dane techniczne;

g) Dane profilowe;

h) Dane dotyczące komunikacji marketingowej;

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu ulepszenia i rozwoju naszej działalności

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

Do przekazywania danych podmiotom trzecim. zgodnie z ust. 6 poniżej.

Wszelkie kategorie danych wymienione powyżej, jeśli to konieczne

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na świadczeniu usług i podzlecaniu tych usług stronom trzecim

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

Aby spełnić nasze zobowiązania prawne.

Wszelkie kategorie danych wymienione powyżej, jeśli to konieczne

Zgodność z obowiązkami prawnymi, takimi jak prowadzenie ewidencji do celów podatkowych lub przekazywanie informacji organowi publicznemu lub organowi ścigania.

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu oraz dodatkowy okres wymagany przez obowiązujące lokalne zobowiązania prawne.

Promowanie bezpieczeństwa i ochrony ludzi, obiektów, systemów i aktywów.

a) Dane związane z tożsamością;

e) Dane techniczne;

i) Dane wrażliwe;

Wypełnienie naszych uzasadnionych interesów w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej działalności (i ludziom, którzy w niej pracują).

Okres realizacji celu, w jakim był ustanowiony proces

Monitorowanie zgodności z wewnętrznymi zasadami i procedurami.

a) Dane związane z tożsamością;

g) Dane profilowe;

Realizacja naszych uzasadnionych interesów w celu zapewnienia przestrzegania naszych zasad i procedur

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

W celu administrowania komunikacją i innymi systemami używanymi przez Grupę Adecco (w tym wewnętrznymi bazami danych kontaktowych).

a) Dane związane z tożsamością;

b) Dane kontaktowe;

e) Dane techniczne;

f) Dane dotyczące połączeń telefonicznych;

h) Dane dotyczące komunikacji marketingowej;

- Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu zapewnienia prawidłowego działania naszych systemów

- Zgoda

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

Lub do czasu zgłoszenia wycofania zgody na marketing.

W celu zbadania lub reagowania na incydenty i skargi.

a) Dane związane z tożsamością;

b) Dane kontaktowe;

f) Dane dotyczące połączeń telefonicznych;

i) Dane wrażliwe;

- Zgodność z obowiązkami prawnymi, takimi jak prawo pracy

- Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w celu rozwiązania wszelkich incydentów i skarg zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami

Termin zostanie wyznaczony indywidualnie przez dział prawny w oparciu o podjęte kroki, stan sprawy oraz obowiązującą politykę retencji.

Aby promować wewnętrznie sesje szkoleniowe, które się odbyły i wykorzystywać ich treść, sprzedawać podobne sesje wewnętrznie i zewnętrznie stronom trzecim.

a) Dane związane z tożsamością;

b) Dane kontaktowe;

h) Dane dotyczące komunikacji marketingowej;

- Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów (jeśli są to interesy wewnętrzne) polegające na szkoleniu naszych kandydatów i rozwijaniu oferty dla klientów

- Zgoda (jeśli dotyczy osób trzecich)

Do czasu realizacji celu, dla którego szkolenia były przeprowadzane.

Aby uczestniczyć w potencjalnym lub faktycznym zakupie lub sprzedaży, lub wspólnym przedsięwzięciu całości lub części przedsiębiorstwa lub firmy, w którym Członek Grupy Adecco chce uczestniczyć.

Wszelkie kategorie danych wymienione powyżej, jeśli to konieczne

Realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na wspieraniu wzrostu i rozwoju Grupy Adecco

Do 2 lat od Twojej ostatniej aktywności (ostatnia aplikacja na ofertę pracy, rozmowa kwalifikacyjna, rozmowa telefoniczna lub ocena) w Portalu.

Dane osobowe, które zbieramy na Twój temat, pochodzą z formularzy zgłoszeniowych lub innych materiałów, które nam przesyłasz, z Twoich interakcji z nami i innymi osobami w ramach Twojej aplikacji.

W niektórych przypadkach będziemy również zbierać dane osobowe pośrednio od stron trzecich, na przykład od agencji rekrutacyjnych, z którymi współpracujemy, innych podmiotów z Grupy Adecco, jeśli przeniosłeś się do nas z tego podmiotu Adecco, organów publicznych, jeżeli dokonujemy sprawdzenia Twojej niekaralności (zgodnie z obowiązującym prawem) lub korzystamy z publicznie dostępnych rejestrów kandydatów do pracy (rejestrów powstałych i prowadzonych przez organy rządowe w ramach realizacji ich ustawowych zadań) lub z publicznie dostępnych źródeł: LinkedIn i GoldenLine zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeśli ubiegasz się o pracę, musisz podać nam swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, jakiekolwiek dane kontaktowe do Ciebie oraz wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (3 ostatnie, jeśli są potrzebne na dane stanowisko). W przypadku innych danych nie jesteś zobowiązany do przekazywania nam swoich danych osobowych. Nie będziemy mogli z Tobą współpracować ani świadczyć Ci naszych usług, jeśli nie podasz nam wymaganego minimum w celu oceny Twojej przydatności na stanowisko. Może to również ograniczyć Nasze usługi, które możesz od nas otrzymać, jeśli w niektórych przypadkach zdecydujesz się przekazać nam ograniczone dane osobowe.

Tak, czasami korzystamy ze sztucznej inteligencji (SI). Nie wykorzystujemy jednak Twoich Danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (decyzji podejmowanej wyłącznie poprzez tworzenie i stosowanie technologii bez udziału człowieka) ani profilowania (przetwarzanie danych osobowych za pomocą szeregu technologii, które ograniczają interwencję człowieka w celu oceny niektórych warunków dotyczących osoby fizycznej), które wywołują skutek prawny lub podobny istotny skutek dotyczący Ciebie.

Używamy szeregu technologii do analizy Twoich danych. We wszystkich przypadkach w tych procesach zawsze występuje interwencja człowieka, ponieważ używamy tych narzędzi do wspierania naszych pracowników mających odpowiednie doświadczenie.

Korzystamy ze zautomatyzowanych systemów/procesów na warunkach opisanych w poprzednim akapicie, aby pomóc naszym pracownikom zarządzać dużymi ilościami danych, takimi jak oferty pracy i profile, i możemy wykorzystywać SI (na przykład uczenie maszynowe, podejście oparte na logice lub wiedzy oraz podejście statystyczne ), aby świadczyć Tobie i naszym klientom usługi, o które prosisz. Chociaż korzystamy z systemów SI, wszystkie decyzje, które mogą mieć na Ciebie wpływ, są podejmowane przez naszych przeszkolonych rekruterów. W związku z tym te systemy SI nie mają skutków prawnych.

Na przykład, gdy nasi klienci szukają kandydatów do pracy, możemy przeszukiwać nasze listy kandydatów przy użyciu metod uczenia maszynowego, logiki lub wiedzy oraz metod statystycznych, które wykorzystują takie atrybuty, jak stanowisko, dostępność, umiejętności, ocena wyników i lokalizacje, aby sporządzić krótką listę, która wyświetla kandydatów, którzy z największym prawdopodobieństwem spełnią wymagania klienta.

Jak wspomniano powyżej, zwykle ujawniamy Twoje Dane osobowe stronom trzecim. Odbywa się to w celu realizacji celów określonych powyżej. Robimy to w następujących okolicznościach:

 • Naszym usługodawcom. Przykładowo, zlecimy naszemu usługodawcy, wykonanie prac administracyjnych i operacyjnych celem wsparcia naszych relacji z Tobą. Usługodawcy będą umownie, a także prawnie zobowiązani do zachowania poufności Twoich danych i poszanowania Twojej prywatności. Będą oni posiadali dostęp wyłącznie do tych danych, które są im niezbędne do wykonywania swoich obowiązków; przedmiotowymi usługodawcami są przeważnie dostawcy usług IT (którzy zajmują się hostingiem i wsparciem naszych systemów informatycznych, z uwzględnieniem informacji na Twój temat), przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu zarządzania obiektami (które dbają o fizyczne bezpieczeństwo naszych budynków, a zatem muszą wiedzieć o Tobie, abyś otrzymał dostęp do naszych budynków) lub dostawcy zarządzania finansami i księgowością (którzy muszą obsługiwać dane kandydatów w celu przetwarzania zobowiązań i należności).
 • Angażujemy również dostawców, którzy dostarczają usługi i rozwiązania w zakresie technologii IT, które mogą obejmować rozmowy wideo i narzędzia do oceny umiejętności. Ta kategoria osób trzecich obejmuje:

  • Dostawcy usług IT, położeni w Polsce i UE, w celu zapewnienia systemów wykorzystywanych przez nas w procesach rekrutacyjnych i fakturowania oraz utrzymania ich funkcjonowania.
  • Dostawcy usług IT, położeni w Polsce i UE, w celu zapewnienia aplikacji/programów wykorzystywanych przez nas w procesach oraz utrzymania ich funkcjonowania.
  • Dostawcy usług hostingowych, położeni na terenie Unii Europejskiej, w celu zapewnienia miejsca/serwerów, gdzie możemy przechowywać i przetwarzać dane oraz by utrzymać ich funkcjonowanie i zapewnić im bezpieczeństwo.
  • Dostawcy usług z zakresu medycyny pracy, położeni w Polsce, w celu spełnienia wymagań prawnych związanych z zakwalifikowaniem kandydata do pracy.
  • Dostawcy obiektów/powierzchni biurowych, położeni w Polsce, w celu zapewnienia dostępu do biura, a także ochrony biura lub mienia Adecco.
 • Podmiotom z Grupy Adecco znajdujących się w innych państwach (‘Członkom Grupy Adecco’) w Unii Europejskiej lub poza nią. Lista krajów, w których działamy, jest dostępna na naszej stronie internetowej pod adresem adeccogroup.com/worldwide-locations oraz www.adeccogroup.com/euro-data-privacy lub lista marek będących własnością Adecco: https://www.adeccogroup.com/our-group/about-us/at-a-glance. Twoje dane zostaną im udostępnione z różnych powodów:
  • informacje są udostępniane Członkom Grupy Adecco, którzy zapewniają funkcje informatyczne dla spółek Grupy Adecco na całym świecie; te działy IT zlokalizowane są m.in. we Francji, Czechach i Holandii.
  • informacje są również udostępniane podmiotom stowarzyszonym Adecco na całym świecie (w tym podmiotom prawnym nabytym po zebraniu Twoich danych), jeśli wyrazili Państwo zainteresowanie możliwościami na tym rynku lub Członkowie Grupy Adecco stwierdzą, że mogą Państwo posiadać szczególne umiejętności wymagane lub pomocne w pracy na tamtym rynku.
 • Naszym klientom/potencjalnym pracodawcom. Będziemy udostępniać Twoje Dane osobowe naszym klientom, którzy oferują pracę lub projekty mogące Cię zainteresować lub którzy są zainteresowani Twoim profilem. Klienci/potencjalni pracodawcy są zobowiązani przestrzegać zobowiązań umownych oraz innych zobowiązań dotyczących zachowania poufności w odniesieniu do Twoich danych względem Nas oraz Ciebie
 • Organom państwowym lub organom ścigania. Udostępnimy Twoje Dane osobowe administracji państwowej, policji, organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli według naszego wyłącznego uznania uznamy, że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub upoważnieni lub byłoby to rozsądne.
 • Potencjalnym sprzedawcom lub kupującym i ich doradcom. W ramach badania należytej staranności z wiążącą się (lub w trakcie jej realizacji) fuzją, przejęciem, zmianą usługodawcy lub inną transakcją biznesową, ujawnimy Twoje Dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu, albo nowemu usługodawcy i ich doradcom.

Twoje dane mogą być przekazywane i przetwarzane w jednym lub w kilku państwach znajdujących się w Unii Europejskiej lub leżących poza jej granicami. Pełna lista państw, w których prowadzimy działalność jest dostępna na naszej stronie www.adeccogroup.com/worldwide-locations.

Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie stronom określonym w punkcie 7 powyżej, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, Wielką Brytanią lub Szwajcarią :

Możesz poprosić o dodatkowe informacje w tym zakresie i uzyskać kopię odpowiedniego zabezpieczenia, kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych poniżej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych masz następujące prawa:

 • Prawo dostępu do Twoich Danych osobowych oraz otrzymania kopii tych danych

Masz prawo zażądać otrzymania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje Dane osobowe. W przypadku ich przetwarzania, masz prawo dostępu do swoich Danych osobowych i niektórych informacji o sposobie ich przetwarzania. W niektórych przypadkach, masz prawo zażądania otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.

 • Prawo do przeniesienia Twoich Danych osobowych

Masz prawo otrzymać swoje Dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, który nadaje się do odczytu maszynowego (najczęściej będzie to format xlsx lub pdf albo docx). Masz też prawo do żądania przeniesienia tych Twoich danych osobowych, co oznacza, że przekażemy je do wskazanej przez Ciebie strony trzeciej. Prawa te dotyczą jednak danych, które przechowujemy we wskazanym formacie, a przetwarzanie opieramy na Twojej zgodzie lub łączącej nas umowie.

 • Prawo do wprowadzenia zmian w Twoich Danych osobowych

Jeżeli zauważysz, że posiadane przez nas Dane osobowe na Twój temat są nieprawidłowe (zawierają błąd), możesz poprosić o jakąkolwiek poprawę lub sprostowanie tych Danych osobowych

 • Prawo do usunięcia danych/prawo do bycia zapomnienia

W pewnych okolicznościach masz prawo do usunięcia swoich Danych osobowych. Możesz wystąpić z takim żądaniem w dowolnym momencie, a my ocenimy, czy Twoje żądanie powinno zostać uwzględnione, jednak prawo to podlega wszelkim zobowiązaniom prawnym, które możemy mieć do przechowywania danych (jak np. zobowiązanie do przechowywania dokumentacji pracowniczej po ustaniu zatrudnienia). W sytuacjach, w których zgodnie z prawem stwierdzimy, że żądanie usunięcia Danych osobowych musi zostać uwzględnione, zrobimy to bez zbędnej zwłoki. Pamiętaj, że po usunięciu Twoich danych Spółka może przestać świadczyć Tobie usługi. Jeśli chcesz ponownie zarejestrować się w Spółce, będziesz musiał ponownie wprowadzić swoje dane.

 • Prawo do ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych, jeżeli kwestionujesz ich prawidłowość lub przetwarzanie ich jest niezgodne z prawem. Prawo to możesz też zrealizować, gdy Adecco nie potrzebuje już Twoich danych, ale chciałbyś je pozostawić, by ustalić, dochodzić lub bronić swoich roszczeń. Dotyczy to też sytuacji, gdy wniosłeś sprzeciw i do czasu jego rozpatrzenia chciałbyś ograniczyć przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do pozostawania w naszej bazie.

Masz również prawo sprzeciwić się określonemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Jeśli przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się w ramach uzasadnionych interesów (i nie jest związane z jakąkolwiek inną podstawą prawną do przetwarzania danych) lub wiąże się z marketingiem bezpośrednim, masz prawo wnieść sprzeciw dotyczący przetwarzania Twoich danych przez Adecco. Jako Adecco przyjmujemy, że Twoje zgłoszenie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich Danych osobowych jest dla nas wystarczającym wyjaśnieniem Twojej szczególnej sytuacji.

 • Prawo do wycofania zgody

Masz prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie Twoich Danych osobowych opieramy na zgodzie. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. Jeśli wycofasz swoją zgodę, możemy nie być w stanie dostarczyć Ci niektórych produktów lub usług. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym w momencie wycofania zgody.

Jeśli chcesz skorzystać z któregoś ze swoich praw, skorzystaj z naszego formularza, klikając tutaj.

Wreszcie, masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w miejscu, w którym mieszkasz lub pracujesz, lub w miejscu, w którym Twoim zdaniem pojawił się problem związany z Twoimi Danymi osobowymi. W Polsce organem odpowiednim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a skontaktować się z nim można: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odpowiadasz za bezpieczne przechowywanie Twoich danych do logowania się na stronie, w szczególności hasła otrzymanego od nas lub stworzonego przez siebie. Te dane uwierzytelniające są wyłącznie do Twojego użytku. Nie możesz dzielić się swoimi danymi uwierzytelniającymi lub jakimikolwiek innymi szczegółami dotyczącymi Twojego konta z innymi osobami.

Warunki niniejszej Informacji mogą się zmieniać od czasu do czasu. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Informacji w odpowiednich zawiadomieniach na Portalu i/lub stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

W razie gdy:

 • masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tej Informacji,
 • chciałbyś otrzymać więcej informacji o tym jak chronimy Twoje Dane osobowe (np. kiedy dokonujemy ich transferu poza granice naszego kraju), lub
 • chciałbyś się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Grupy Adecco (IOD) lub Lokalnym ekspertem ds. prywatności,

proszę napisz e-mail do IOD Grupy Adecco na adres globalprivacy@adeccogroup.com albo do  Lokalnego eksperta ds. prywatności (iodo@adecco.com).

Aby skorzystać ze swoich praw związanych z danymi osobowymi, wypełnij ten formularz ten formularz.